Hoppa till huvudinnehållet

Nej till SD-politiker

FTF är ett av de fackförbund där man som förtroendevald samtidigt inte kan ha uppdrag i, eller på annat sätt företräda, Sverigedemokraterna.

Dagens Nyheter publicerade den 14 juli en artikel om hur de svenska fackförbunden ställer sig till förtroendevalda som samtidigt har uppdrag för Sverigedemokraterna. Av TCOs 14 medlemsförbund säger sex förbund, däribland FTF, nej till att man som förtroendevald samtidigt har ett uppdrag för SD. Inom LO-förbunden är det så många som tolv av fjorton förbund som säger nej. Totalt tar ungefär häflten av alla fackförbund i Sverige aktivt ställning för att den som är förtroendevald för förbundet samtidigt inte kan ha ett uppdrag, eller företräda, Sverigedemokraterna.

FTFs förbundsstyrelse menar att det är oförenligt att samtidigt företräda FTF och Sverigedemokraterna. FTF står för alla människors lika värde och förbundet är övertygat om att mångfald berikar. Därför kan man inte vara förtroendevald för FTF och samtidigt aktivt uttala sig mot det FTF står för.