Hoppa till huvudinnehållet

Det är inte en rimlig åtgärd, Annie Lööf

I SVTs partiledarutfrågning igår aviserade näringsminister Annie Lööf att regeringen vill höja arbetsgivaravgiften i finans- och försäkringsbranschen. Nyligen gjorde Anders Borg samma sak. FTF – facket för försäkring och finans, ger nu sin syn.

- Att punktmarkera en sektor som man vill särbeskatta, i detta fall finans- och försäkringsbranschen leder inte till att ägarna sänker sina lönsamhetskrav, säger Anders Johansson, FTFs ordförande. Snarare leder det till att kunderna får betala mer och de anställda blir färre och får sämre villkor och arbetsmiljö.

Beräkningar gjorda i Danmark när de införde en liknande åtgärd visade på uppsägningar i finansbranschen. När antalet anställda blir färre i branschen krymper skattebasen.

- Det vill säga regeringen biter sig själva i svansen. Alliansen säger att det ska bli enklare och billigare att anställa och nu lägger de ett förslag som verkar i rakt motsatt riktning, säger Anders Johansson.

- FTFs medlemmar är redan i dag hårt pressade. Våra undersökningar visar tydligt på ökad stress och TCOs stressbarometer visar att finansbranschens medlemmar är mer stressade än andra tjänstemän. Försäkringsbranschens höga sjuktal talar ett tydligt språk.

Dessutom uttalade sig Fredrik Reinfeldt i samma fråga. Pengarna ska bland annat tas från löneutrymmet.

- Det hoppas jag är en felsägning, säger Anders Johansson. Löneutrymme är något som förhandlas i kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare. Regeringen har tidigare uttalat starkt stöd för självständiga parter på svensk arbetsmarknad. Om Fredrik Reinfeldt inte längre har det förtroendet för parterna är det nog fler än jag som skulle vilja veta det.

- Det verkar finnas en bild av att alla som jobbar i försäkringsbranschen har väldigt höga löner, så är det inte. De allra flesta av våra medlemmar har vanliga jobb, så som säljare, skadereglerare eller kundtjänst och tjänar 25 000-30 000 kronor i månaden.