Hoppa till huvudinnehållet

Avtal för Folksamanställda klart

FTF och arbetsgivarföreningen KFO kom den 13 juni överens om ett nytt kollektivavtal för anställda i Folksam för perioden 1 april 2014 - 31 mars 2016. Det tvååriga avtalet är uppsägningsbart för båda parter, innan det löper ut.

Utrymmet för löneökningar för FTF-medlemmar på Folksam är lägst 2,4 procent per år. Årets lönerevision ska vara avslutad den 31 oktober. I övrigt är avtalet i princip oförändrat.

FTF sluter kollektivavtal med arbetsgivarföreningen KFO och Försäkaringsbranschens arbetsgivareorganisation, FAO.Avtalet med FAO för samma tidsperiod blev klart redan i december förra året.