Hoppa till huvudinnehållet

Anställda kan avskräckas från att larma

Det finns ett stort behov av ökat skydd för så kallad whistleblowing, inte minst mot bakgrund av alla nya regelverk som är på intåg, regelverk som syftar till en sundare finanssektor, anser FTF. Men det finns stora brister i utredningen "Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm" som i dag överlämnas till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

- Utredningen anger att missförhållandena måste vara allvarliga om den anställda ska få ett skydd mot repressalier vid larm, till och med när larmet sker internt. Vi tycker det är fel, säger FTFs ordförande Anders Johansson. Skyddet mot repressalier vid interna larm ska inte vara beroende av om det rör sig om allvariga missförhållanden eller inte.

- Att ha en ordning där missförhållandena först ska larmas internt riskerar att motverka lagstiftningens syfte. Därför anser vi att anställda alltid ska ha möjlighet att larma till branschens tillsynsmyndighet, i vårt fall Finansinspektionen, säger Anders Johansson.

Kapitaltäckningsdirektivet som presenterades i en proposition i förra veckan (prop. 2013/12:228) anger att EUs medlemsländer ska uppmuntra till att missförhållanden (potentiella eller inträffade) rapporteras till tillsynsmyndigheterna. Oavsett om missförhållandena är allvarliga eller ej. Denna rätt finns dock inte med i propositionen.

- Det är oroande att varken utredningens förslag eller propositionen ger ett fullgott skydd för finansbranschens anställda som slår larm. Dessutom är det svårt för den enskilde att veta vad som är allvarligt. Istället för att uppmuntra whistleblowing ser vi snarare en risk för att anställda ska avskräckas från att larma, säger Anders Johansson.