Hoppa till huvudinnehållet

Susanne Lindberg ny vice ordförande i NFU

Susanne Lindberg, Forenas vice ordförande, har valts till ny vice ordförande i NFU.

NFU är en samarbetsorganisation för de nordiska facken i försäkring- och finansbranschen.

Susanne har arbetat i försäkringsbranschen i över trettio år och har suttit i NFUs styrelse sedan 2016. Hon beskriver en bransch som under de här åren vuxit, med fler anställda, en ökad premievolym och ett större förvaltat kapital, men också en bransch som blivit alltmer styrd av regelverk, lagar och föreskrifter.

- Om jag ska nämna en enskild yrkesroll som har påverkats mycket av förändringar i just regelverket så tänker jag på rådgivarna, både inom Sak och Liv. De har fått och fortsätter få allt fler krav på sig vad gäller informationsspridning till kunderna, men också dokumentation i rådgivningsmötet. Vi vet att rådgivningsdokumentationen redan i dag tar mycket tid utöver själva rådgivningen.

Nämn en fråga som du anser vara särskilt viktig för branschen och de fackliga organisationerna den närmaste tiden?

- Regelverksutvidgningen tillsammans med digitalisering gör att arbetsmiljöarbetet kommer att vara oerhört viktigt framöver.

Avslutningsvis - hur känns det att ha blivit vald till vice ordförande i NFU?

- Det händer så mycket i branschen just nu och därför känns verkligen spännande och viktigt att få vara en del av det nordiska fackliga samarbetet, säger Susanne Lindberg.