Hoppa till huvudinnehållet

Ris och ros till premiepensionsutredning

En statlig utredning föreslår ytterligare åtgärder för att stärka konsumentskyddet i premiepensionssystemet. Forena ger utredningen både ris och ros.

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena

Utredningen föreslår skärpta anslutningskrav, som bland annat innebär att fondförvaltare ska ha minst 500 miljoner kronor i kapital utanför premiepensionen och att god sed på pensionsområdet ska följas. Över tre hundra fonder kunde inte leva upp till de nya kraven när de infördes och antalet valbara fonder på fondtorget gick från drygt 800 till 500. Nu presenterar regeringens särskilde utredare, Mikael Westberg, i sitt betänkande ”Ett bättre premiepensionssystem”, ytterligare förslag som ska syfta till ett tryggare pensionssystem.

-Vi håller med utredaren om att premiepensionssystemet ska vara en socialförsäkring och ha en tydligt högre avkastning än inkomstindex som mål. Dessutom bör systemet, precis som utredaren skriver, vara utformat på ett sätt som syftar till att säkerställa att endast individer som kan och vill ta ansvar för sin egen förvaltning väljer fondtorget, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på Forena.

Forena delar däremot inte uppfattning om att valarkitekturen ska innehålla möjlighet till val av risknivå och fondkategori. När det gäller förslaget om en ny myndighet menar Forena att det kan prövas först när  anslutningskraven som infördes hösten 2018 har utvärderats, anser Forena.

-För att få ned antalet fonder, både för att underlätta för spararna och för att kunna göra effektiva utvärderingar av fonderna, kan det finnas skäl att höja anslutningskraven ytterligare, säger Håkan Svärdman.

Forena har sedan tidigare bland annat föreslagit att traditionell pensionsförsäkring skulle finnas valbart på fondtorget och att det ska införas en insättningsgaranti för att undvika att pensionsspararna riskerar förlora sina besparingar på grund av bedrägeri, förskingring eller grov oaktsamhet. Forena beklagar att utredningen inte lämnar några förslag i den riktningen.