Hoppa till huvudinnehållet

Pandemin åsidosätter inte arbetsmiljölagen

Frågor om uppsägningar och utköp har blivit allt vanligare i Forenas rådgivning de första månaderna 2020. Samma period har frågorna om lönestatistik minskat.

Försäkringsbranschen som helhet är ännu inte i kris på grund av coronapandemin. Men här och där knakar det i fogarna. Det märks inte minst i Forenas arbetsrättsliga rådgivning där frågorna om uppsägning och utköp blivit fler under mars och april, jämfört med januari och februari.

- Fler som hör av sig har frågor eller behöver hjälp med en pågående uppsägning. Andra känner en oro och vill kunskapsmässigt förbereda sig, säger Mattias Lahti Davidsson som är rådgivare på Forena.

På samma sätt förhåller det sig med utköp, det vill säga situationer där arbetsgivare erbjuder den anställde ett avgångsvederlag mot att den själv säger upp sig.

Forenas rådgivning har alltid mycket frågor om försäkringsbranschens lönestatistik. Främst är det folk som söker jobb som vill höra sig för om lönenivåerna. Men i april gick antalet frågor ner, vilket skulle kunna tyda på att det finns färre lediga jobb ute, spekulerar Mattias Lahti Davidsson.

Normalt så här års pågår lokala lönerevisioner ute på bolagen, vilket även brukar leda till lönefrågor till rådgivningen. Men i år är inget sig likt. Lönerörelsen har fått senareläggas till hösten. Parterna inom försäkringsbranschen enades visserligen redan i början av mars om ett löneavtal. Men nivåerna på löneökningarna skulle följa industrins så kallade märke, vilket är normalt på arbetsmarknaden. Så när Svenskt Näringsliv och LO valde att ajournera sina förhandlingar till oktober, fick även försäkringsbranschen ställa sig i lönemässigt vänteläge. Därmed har de sedvanliga frågorna om lönesamtal uteblivit.

- I gengäld hör medlemmar av sig för att få en förklaring till att lönefrågan är uppskjuten. Vissa är irriterade då de anser att de blivit lovade en rejäl höjning just den här revisionen, säger Mattias Lahti Davidsson.

Forenas rådgivare får förklara att det är branschens avtalsenliga lönerevision som är uppskjuten. Inget juridiskt hindrar en arbetsgivare från att höja lönen för enskilda anställda, om det exempelvis finns sådana löften sedan tidigare. Löneavtalet är ett golv, inte ett tak.

Coronaviruset har naturligtvis även gjort ett direkt avtryck i den arbetsrättsliga rådgivningen. Inledningsvis handlade frågorna om rätten till lön om arbetsgivaren stängde av dig för att du kom hem från ett riskområde. Men sedan dess har andra problemområden tagit överhanden: rätten till sjukpenning, smittskyddspenning, slopad karensdag och särskilda rättigheter för riskgrupper.

- Skyddsombud har hört av sig om arbetsgivarens skyldighet att göra riskbedömning av arbetsmiljön kring exempelvis kundmöten, säger Mattias Lahti Davidsson.

Ibland har företagsledningar bildat krisgrupper som uteslutit skyddsombuden och hoppat över samverkan i arbetsmiljöfrågor.

- Men pandemin åsidosätter inte arbetsmiljölagen. Skyddsombuden fortsätter att ha rätt till information. Företagens skyldighet att samverka om arbetsmiljön består, säger Mattias Lahti Davidsson.