Hoppa till huvudinnehållet

Ökad branschoptimism för ny teknik

Nya förutsättningar för både kund och bolag.

Tomorrow Land

Riskbedömning i realtid och kunder som vet allt om sin egen risk - är det en realitet i framtiden? Med modern teknik kan förutsättningarna förändras både för kunder och försäkringsbolag framöver.

Enligt PwC årliga globala trendrapport från 2019 så har försäkringsbranschen gått från viss skepsisism till ett alltmer optimistiskt förhållningssätt till den digitala transformationen. Nu styrs de teknologiska investeringar allt mer mot att utveckla affärsmodellerna. Som exempel nämns hur realtidsövervakning med hjälp av sensorer, artificiell intelligens och machine learning kan komma till nytta inom bland annat utrustnings- och vårdförsäkringar.

Håkan Svärdman, Forenas samhällelige politiske chef, har också reflekterat över teknologins användningsområden inom branschen. Han menar att riskbedömning, som nu vanligen fastställs med utgångspunkt från antaganden baserad på historisk information, inom kort skulle kunna baseras på en helt annan typ av kunskap. Han beskriver är hur olika typer av samlad information, från exempelvis hemmets elektroniska utrustning, bilens färddator och biosensorer i aktivitetsband, via algoritmer skulle kunna sätta hjälpa bolagen att sätta premien för en viss försäkring.

- Informationen skulle ge försäkringsbolagen ett kunskapsövertag som kan användas för riskbedömning, men också i skadeförebyggande syfte.

Ett parallellt spår, men där kunden kan veta mer än försäkringsbolaget, är e-hälsotester och medicinska självtester som gör att kunden kan ha koll på potentiella hälsorisker och sjukdomar, som försäkringsbolaget inte har en aning om.

-Jag skulle inte bli överraskad om försäkringsbolag snart börjar kompletterar den klassiska hälsodeklarationen med en steril bomullstopps som kunden kan använda för en DNA-analys. Kunskapsövertaget som kunden kan skaffa sig via testerna kan även förväntas leda till att försäkringsbolagen insistera på att få göra egna kundtester eller helt avstå från att erbjuda individuella försäkringar, utan endast grupp- och avtalsförsäkringar, säger Håkan Svärdman.

Hur ser du på den här utvecklingen?

-Den är intressant och kan få avsevärd betydelse för branschen i framtiden, men också för försäkringstagaren. Hur kunskapen vi kan få med modern teknik används kommer spela roll. Här finns naturligtvis en mycket svårhanterlig integritetsaspekt.