Hoppa till huvudinnehållet

Håkan Svärdman, Samhällspolitisk chef

Publicerad

Nytt pensionsförslag - Modernisera garantipensionen för jämställdhetens skull

Varje intjänad krona i pension måste räknas – dags för en modern garantipension som ökar jämställdheten mellan kvinnor och män.

Höj pensionsavgift, bättre villkor för tjänstepensionssparande och ekonomiska drivkrafter för privat pensionssparande är nödvändigt för att sluta pensionsgapet mellan kvinnor och män, konstaterade, Håkan Svärdman, Forenas samhällspolitiska chef, vid konferensen Jämställdhet och pension som arrangerades i dag av Sveriges Kommuner och Regioner och fackförbundet Kommunal.

En höjning av pensionsavgiften behövs för att stoppa pensionsfallet som har pågått i snart 20 år, men det räcker inte för att varje krona i pension ska spela roll. Försäkringsfacket Forena vill återställa pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent på hela inkomsten. Det skulle höja pensionen med minst 6 – 7 procent vid månadslöner på mellan 30 000 till 40 000 kronor.

- Vid lägre lönelägen blir däremot höjningen lägre på grund av att den höjda inkomstgrundande pensionen sänker garantipensionen. Samordningsreglerna innebär att en inkomstgrundad pension på ca 5 000 kronor räknas av helt gentemot garantipensionen. Arbetsinsatsen som har krävts för att tjäna ihop denna inkomstgrundande pension har därmed varit förgäves. Viloläge hade alltså givet lika mycket i pension. Vid en inkomstgrundad pension på mellan 5 000 och 12 500 sker en succesiv avtrappning av garantipensionen, konstaterade Håkan Svärdman vid konferensen.

- För att höja pensionsavkastningen på arbete vid lägre inkomster, så att varje intjänad krona räknas, måste garantipensionens samordningsregler moderniseras. Det är en utmaning för Pensionsgruppen och ansvarigt statsråd att axla för jämställdhetens skull. Man kan inte fortsätta att blunda för att kvinnor med dagens system har stora svårigheter att påverka sin framtida pension, fortsätter Håkan Svärdman.

I samband med konferensen presenterade Håkan Svärdman hur en modernisering av samordningsreglerna skulle kunna utformas. I kombination med en höjning av pensionsavgiften till 18,5 procent skulle pensionerna höjas med 6 – 10 procent vid månadslöner på mellan 20 000 och 25 000 kronor. 

Avgiftshöjningens effekt på allmän pension i kombination med en ny samordningsregel för garantipension (kr/mån).*

Yrke

Dagens avgift -17,21%

Höjd avgift - 18,5%

Nya samordningsregler för garantipension

Höjning i procent

Servitör

13 260

13 782

14 538

9,6% (3,9%)

Undersköterska

14 193

15 006

15 066

6,2 % (5,7%)

Grundskollärare

17 002

18 090

0

6,3%

Systemutvecklare

18 238

19 403

0

6,3%

*Pensionsmyndighetens typfallsmodell har använts för att beräkna den allmänna pensionen, medan 65 procent av den inkomstgrundade pensionen har samordnats med garantipensionen. Siffror inom parantes anger vad höjningen skulle bli enbart med en avgiftshöjning.