KFO-AVTALET FÖRLÄNGS

Forena och KFO har kommit överens om att förlänga det nu gällande kollektivavtalet om löner och allmänna anställningsvillkor på Folksam.

Kajsa Dahlerus, förhandlingschef Forena

 

Parterna är överens om att förhandlingarna återupptas tidigast under oktober 2020, efter det att industrins parter har satt det lönenormerande märket.

Överenskommelsen med arbetsgivarorganisationen KFO liknar den som Forena har med branschens andra arbetsgivarorganisation FAO.

- För de anställda innebär det att årets lönerevision flyttas fram till dess att märket är beslutat. Vi är befinner oss i en mycket speciell situation som gör att många branscher agerar på precis samma sätt, säger Forenas förhandlingschef Kajsa Dahlerus.