Hoppa till huvudinnehållet

Niclas Berthilsson

Publicerad

Kan du räkna med mer pension – utan att veta om det?

I dagarna förbättras informationen om tjänstepension till många av försäkringsbranschens anställda.

Förhoppningen är att förbättrade prognoser ska göra det tryggare att gå i pension. Många har tidigare fått en för låg prognos.

Under våren har webbportalen minPension samarbetat med Skandikon för att förbättra kvaliteten på pensionsuppgifterna som levereras till minPension. För försäkringsbranschens del berör förbättringen de anställda med förmånsbestämd FTP 2 och som är försäkrade via antingen Skandia eller Försäkringsbranschens pensionskassa, FPK.

Nästan 14 000 registrerade användare hos minPension med omkring 20 000 försäkringar berörs. Hittills har pensionsprognoserna för denna grupp riskerat att visa en för låg pension, eftersom prognoserna endast har varit baserade på det intjänade värdet fram till idag, så kallat intjänat fribrevsvärde.

Med de nya uppgifterna från FPK och Skandia räknar pensionsprognosen även med det värde som man förväntas fortsätta att tjäna in fram till uttag, alltså den så kallade målförmånen vid 65 år. Genom förbättringen kommer förmodligen pensionsprognosen att visa ett högre belopp än tidigare.

- Det är en gigantisk förbättring jämfört med idag. Vid minPensions nästa planerade release kommer de med en aktiv ITP 2-anställning även att kunna simulera med löneändringar för att se hur en lönehöjning eller lönesänkning påverkar den förmånsbestämda pensionen, säger Niclas Berthilsson på minPension.

Majoriteten av den privata sektorns tjänstemän har ITP, men precis som bank- och finanssektorn har försäkringsbranschen sin egen tjänstepensionsplan, FTP.

Det är en flexibel pensionsplan. De anställda kan välja vid vilken tidpunkt de vill gå i pension. Men för att kunna göra kloka val är det viktigt att kunna beräkna hur stor tjänstepensionen kommer att bli.

Här är internettjänsten minPension ett viktigt verktyg. På minPension kan alla som har tjänat in till pension i Sverige kostnadsfritt se alla delar av sin pension och göra pensionsprognoser.

minPension lämnar neutral information då den finansieras till hälften av staten och till hälften av pensionsbolagen.

Ett 30-tal aktörer inom pensionssektorn levererar information till minPension. Två av dessa är FPK och Skandia.