Hoppa till huvudinnehållet

Hur inkluderande är försäkringsbranschen?

Hur är det för den som avviker från majoriteten genom exempelvis sin etnicitet, sexuella läggning eller funktionsnedsättning?

Forena försöker lära mera genom webbenkäten Equality Check. Liksom andra branscher har försäkringsbranschen arbetat mycket för jämställda löner och bra villkor för gravida och småbarnsföräldrar. Kring andra grupper, problemområden och diskrimineringsgrunder kan det vara sämre beställt med kunskaperna och det medvetna arbetet för ökad inkludering.

- Man har fokuserat jättemycket på jämställdhet mellan könen, men glömt andra aspekter, säger Hilma Björk, utredare på Forena.

Det är egentligen inte så konstigt. Många funktionsnedsättningar som ADHD och hörselproblem syns inte ”utanpå”. Likadant är det med trosuppfattningar, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet.

Hilma Björk har tittat på sammansättningen i några av de stora försäkringsbolagens ledningsgrupper. De är i stort sett jämställda i bemärkelsen ”varannan damernas”.

- Det är en otroligt homogen sammansättning sett till ålder och etnicitet. Jag fann bara en styrelseledamot med ett utomeuropeiskt klingande namn.

Vad är problemet med det?

- Om vi inte jobbar aktivt med att synliggöra och ifrågasätta de fördomar och normer vi alla bär på så är det lätt att exkludera de som inte ”passar in i mallen”. Då missar vi kompetens och får inte heller ut det bästa ur människor.

Omvänt, vad är de främsta fördelarna med ett mera inkluderande arbetsliv?

- Det leder till nöjdare medarbetare som är mer effektiva och kreativa visar studier från USA. Det leder i sin tur till högre vinst, mindre sjukfrånvaro och att företag hittar nya målgrupper som tidigare förbisetts.

Vilka diskrimineringsgrunder går mest under radarn i försäkringsbranschen?

- Det är det vi ska ta reda på med hjälp av Equality Check. En gissning är de som inte syns utåt som exempelvis sexuell läggning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller trosuppfattning.

Hur kan Forena bidra till mer synlighet?

- Genom Equality Check ställs frågorna som ingen annars vågar ställa. Det kan vara svårt för oss som fackförbund att nå medlemmar som upplever sig orätt behandlade utifrån exempelvis sexuell läggning eller etnicitet. Det är känsliga ämnen som vi inte fångar upp i våra vanliga kanaler. Vi vet att det finns en tystnadskultur i hela samhället. Den bygger på att det saknas tillit. Vi får vara ödmjuka och visa att vi är något att lita på. Equality Check är en jättechans att på ett tryggt sätt ta reda på var det skaver och också se hur vi står oss mot andra branscher, säger Hilma Björk.

Equality Check kan liknas vid ett Tripadvisor för arbetslivet. På samma sätt som turister sätter betyg på restauranger och sevärdheter, ska anställda kunna värdera sina arbetsgivare. Resultaten blir sedan vägledande för den som söker jobb.

Här hittar du Equality Check

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.