Hoppa till huvudinnehållet

Grannsamverkan förebygger inbrott

I början av coronapandemin minskade antalet inbrott kraftigt, men nu är de tillbaka på nästan samma nivåer som före.

Och allt fler råkar ut för inbrott medan de är hemma. Det här ser Folksam när de gått igenom sin inbrottsstatistik. I snitt har inbrotten skett medan bostadsinnehavaren är hemma i över elva procent av fallen under det senaste halvåret. Det är en nära femtioprocentig ökning jämfört med samma period förra året

Både Folksam och If menar att grannsamverkan är ett bra sätt att förebygga brott i närområdet, men enligt If är det är få som har det i sitt bostadsområde. Tre av fyra tillfrågade i Ifs undersökning svarar att de inte deltar i någon grannsamverkan och av dessa säger sju av tio att anledningen är att det inte finns någon samverkan där de bor. 

Men att starta samverkan behöver inte vara svårt och det fungerar oavsett i villaområden, lägenhet eller fritidshus.

If tipsar om hur du kan starta grannsamverkan

  • Kontakta dina grannar i området och stäm av intresset.
  • När ni är överens om att ni vill starta Grannsamverkan kontaktar ni den lokala polisen på telefonnummer 114 14 eller via kommunen.
  • En kontaktperson som företräder ert område och håller kontakten med polisen och kommunen utses.
  • Du och dina grannar utbildas av polisen och får en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i arbetet för att öka tryggheten och förebygga brott.
  • När ni är igång med Grannsamverkan delar polisen ut skyltar och dekaler. Dessa används för att visa att ni är aktiva inom Grannsamverkan i ert område.
  • Skylten som sätts upp i ert område och till exempel dekaler som klistras på brevlådorna visar att ni är aktiva inom Grannsamverkan.