Hoppa till huvudinnehållet

Frågorna är ännu så länge många fler än svaren

Vi behöver förstå det nya coronaviruset som bara varit allmänt känt i några månader.

Jakob Löndahl undersöker huruvida viruset sprids från patient till vårdpersonal via små droppar i luften. Försäkringsbolaget AFA är med och finansierar hans forskning.

Det nya coronaviruset har bara varit känt i några månader men påverkar redan vardagen för flera miljarder människor. Frågorna om smittan är just nu många fler än svaren. Forskare i många länder jobbar för högvarv.

Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, var redan när pandemin bröt ut engagerad i forskning om virus. Han gjorde mätningar av luftburen virussmitta på Infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund. Virusen Jakob Löndahl letade efter var vinterkräksjuka och vanlig influensa. Han vill veta i vilken utsträckning smitta sprids i luften mellan patienter och vårdpersonal. När han hörde talas om epidemin i Kina fick han idén att lägga till det nya coronaviruset SARS-CoV2 till sitt projekt.

- Det var inte så långt ifrån det vi redan gjorde. Provtagningsutrustningen är samma. Luftprovtagningarna görs på samma sätt, säger Jakob Löndahl.

Han har ett forskningsanslag från AFA Försäkring och har önskat sig medel för en utvidgning av forskningsprojektet. Men i praktiken har mätningarna redan dragit igång.

- Det vi tittar på är vilka vårdmoment som avger aerosoler, små droppar i luften, och om virus sprids i luften. Det finns många olika uppfattningar om detta och tyvärr en del studier som innehåller rena tokerier. Just nu ägnar jag mina dagar åt att svara på den här typen av frågor.

Luftsmitta av SARS-CoV2 är varken bevisat eller motbevisat ännu, säger Jakob Löndahl. Sådan här forskning tar normalt flera år att publicera och viruset har bara varit känt i några månader. Många av de befintliga studier som diskuteras bör mest betraktas som preliminära data, påminner han.

- Vi forskare gör så gott vi kan och kunskapen blir snabbt större men vi har inga virusdata i vårt projekt ännu. Det är fortfarande ett antal veckor bort innan vi kan dela med oss av data.

Helena Jahncke, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen på AFA Försäkring, välkomnar att forskare vill ta fram kunskap som kan göra arbetsmiljön säkrare.

- Jakob Löndahl hörde av sig och frågade om det var okej att han inom ramen för sin studie utvidgade sitt projekt för att även undersöka andra virustyper, i det här fallet covid-19 och det sade vi ja till.

I dag har AFA Försäkring öppnat för ytterligare ansökningar för forskningsprojekt relaterade till hur det nya viruset och sjukdomen covid-19 påverkar arbetslivet.

- Vi vill se mer forskning om hur covid-19 påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Det är viktiga områden att följa upp och utveckla, vi vill verkligen att forskningen ska komma till nytta ute i arbetslivet och att vi kan dra lärdomar från det vi nu är med om, säger Helena Jahncke.