Hoppa till huvudinnehållet

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef

Publicerad

Förbättra eller slopa A-kassan!

Forena har tagit fram ett reformpaket för en ny trygg arbetslöshetsförsäkring, som  presenteras i rapporten En ny a-kassa för en ny tid.

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen har havererat. Den är dyr och otrygg för löntagarna, samtidigt som staten dränerar försäkringen på mångmiljardbelopp årligen. Smärtgränsen har passerats. Forena har därför tagit fram ett reformpaket för en ny trygg arbetslöshetsförsäkring, som idag presenteras i rapporten En ny a-kassa för en ny tid

- Löntagarnas förtroende för a-kassan är i botten och det är på goda grunder. Sedan 2007 har andelen arbetslösa med a-kassa minskat från 79 till 29 procent. Och andelen med en a-kassa på 80 procent av tidigare lön har minskat från 75 till 27 procent, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på fackförbundet Forena.

Försämringen av a-kassan har även sänkt den fackliga organisationsgraden. Andelen fackliga medlemmar bland löntagare sjönk under åren 2006 – 2018.

- Både för att öka tryggheten och utveckla den svenska modellen krävs en reformering av a-kassan. Valet står mellan att förbättra a-kassan rejält eller helt slopa den nuvarande lagstadgade inkomstbortfallsförsäkringen och införa självständiga a-kassor, säger Anders Johansson, förbundsordförande Forena.

Forenas reformförslag i korthet:

Reformförslag 1: A-kassan höjs från 910 till 1100 kr/dag under de första 100 dagarna, dock högst 80 procent av tidigare lön. Från och med dag 101 till dag 300 sänks ersättningen till 760 kr/dag, dock högst 75 procent av tidigare lön. Grundbeloppet höjs från 365 till 453 kr/dag. Ersättningarna indexeras och arbets- och medlemsvillkoret sänks. 

Reformförslag 2: Staten finansierar ett grundbelopp på 453 kr/dag medan den lagstadgade inkomstbortfallsförsäkringen slopas. Istället får löntagarna teckna inkomstförsäkringsskyddet hos självständiga a-kassor. Om respektive facklig centralorganisation har en egen a-kassa skulle månadskostnaden uppgå till mellan 690 och 550 kronor, vilket är en halvering jämfört med dagens kostnad.

Läs mer i debattartikeln som publiceras i tidningen Arbetet idag.

Läs rapporten i sin helhet (pdf)