Hoppa till huvudinnehållet

För låg kunskap om dyslexi i branschen

Kunskapen om läs- och skrivsvårigheter är för låg branschen, skriver Forenas stipendiat Anna Axelsson i sin uppsats från FEI om dyslexi i försäkringsbranschen.

Dyslexi är en neurologiskt förankrad funktionsvariation som leder till svårigheter att tolka och lagra språkljud och att snabbt plocka fram ord ur minnet. Orsakerna är inte helt klarlagda. Anna ville undersöka kunskapsnivån i försäkringsbranschen och hur det är att arbeta i branschen om man har den funktionsvariationen

- Många lever med dyslexi i det tysta och hittar strategier för att hantera det. Har du till exempel ett yrke där det är viktigt att det blir rätt när du skriver, är du antagligen extra noggrann och kollar kanske igenom allt flera gånger, säger Anna.

Hon fortsätter:

-Har man lärt sig hantera sin dyslexi går det ofta bra, även om många kan känna en press och oro över att det ändå ska bli fel. Därför är det bra att det finns saker som kan underlätta. Att sitta i lugn kontorsmiljö, utan störande ljud och visuella distraktion kan göra att det är lättare att koncentrera sig. Det finns också program som kan läsa upp text och vissa typsnitt och layouter som underlättar läsandet. Att kollegor hjälper varandra genom att läsa igenom det som skrivs kan också kännas tryggt.

Under arbetet med uppsatsen gjorde Anna intervjuer med chefer i försäkringsbranschen. Ingen av dem som intervjuades trodde att det fanns någon bland de anställda som hade dyslexi. De ansåg sig också ha för lite kunskap för att kunna stötta dyslektiker på ett professionellt sätt. Anna kom även i kontakt med InsurSec och licensieringstestarna som görs för att säkerställa att bolagens medarbetare har rätt kompetens. Hon fann då att testtiden kunde utökas för personer med läs- och skrivsvårigheter, men det fanns ingen möjlighet att få frågorna upplästa, vilket säkert skulle kunna ha underlättat för många.

Anna, som själv är dyslektiker har, trots sina slutsatser i uppsatsen, positiva erfarenheter av att vara anställd i försäkringsbranschen. I dag arbetar hon som skadereglerare på AFA och hon säger att hon har fått bra stöd från sina chefer och kan ha en öppen dialog om det skulle behövas. 

Cirka 6-8 % av befolkningen har dyslexi. Det betyder att ungefär lika många försäkringskunder har läs- och skrivsvårigheter. Anna har tänkt på det och tror att många – inte bara dyslektiker – skulle uppskatta om informationen kunde göras mer lättillgänglig.

- Jag har tagit upp det på arbetsplatser där jag varit. Jag tror till exempel att många skulle uppskatta att få en skriftlig förhandsinformation inför ett möte. Man brukar ju prata om att informationen är bra när man kan använda olika sinnen - lyssna, se och ta på den.