Hoppa till huvudinnehållet

EUs handlingsplan för hållbar finans

EU och regeringar runt om i världen har genom Parisavtalet och FNs Agenda 2030 åtagit sig att arbeta för en mer hållbar ekonomi och samhällsutveckling.

Vasilka Lalevska, Head of EU Affairs på NFU

Vasilka Lalevska, Head of EU Affairs på NFU

När nu EUs handlingsplan för hållbar finans ska börja implementeras ökar transparensen om hållbarhet i branschen.

I handlingsplanen finns förordningar och krav på finansbranschens interna processer, kapitalförvaltning och rådgivning. Ett annat viktigt fokus är att skapa en taxonomi. Taxonomin beskrivs som ett verktyg för att identifiera och jämföra finansiella produkter, så att branschen ska kunna ha gemensamma riktlinjer för vad som kan anses vara en grön ekonomi som bidrar till. Taxonomiförordningen förväntas vara fullt implementeras den 31 december 2022. På sikt vill man också att standarder och märkning för hållbara finansiella produkter ska utvecklas.

Runt om i världen används så kalladde ESG-mål, (Environment, Social and Governance) för att strukturera och tydliggöra vad som kännetecknar ett ansvarsfullt agerande. Miljömässiga aspekter (E) avser påverkan på klimatet. De sociala aspekterna (S) handlar om mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. Styrningen (G) syftar till styrningsfrågor och regleringar för bolag.

I EUs handlingsplan ligger fokuset i det faktiska arbetet mest på klimat- och miljöperspektivet. Det menar NFU, Nordic Finance Unions, som är en organisation som samlar nordiska fackförbund inom försäkring- och finansbranschen. NFU betonar vikten av att ha ett mer långsiktigt och holistisk perspektiv på hållbarhet.

- Vi menar att ESG-målen behövs parallellt. Att ett agerande eller en produkt bedöms som är miljömässigt hållbart, får inte innebära att man kan slippa väga in sociala hänsyn. Utan ett holistiskt perspektiv är det svårt att prata om hållbarhet, säger Vasilka Lalevska, Head of EU Affairs på NFU.