Hoppa till huvudinnehållet

En schysst och inkluderande försäkringsbransch handlar inte enbart om jämställdhet

-Vi trodde att vi var transparenta och öppna. Men egentligen hade vi tidigare bara sett toppen av ett isberg.

Så sammanfattar Hilma Björk, initiativtagare till Metoo-uppropet i försäkringsbranschen, hösten 2017 när sociala medier svämmade över av vittnesmål om sexuella trakasserier från kvinnor runt om i hela världen.

Hilma Björk, är i dag utredare på Forena, men då arbetade hon i försäkringsbranschen som statistiker och kände att hon ville engagera sig.

-När jag inte hittade något upprop i vår bransch startade jag #påvåravillkor. Det blev en debatt innan uppropet publicerades, men när det väl var gjort upplever jag att det bemöttes mycket positivt.  

Hilma menar att branschen redan innan metoo hade kommit förhållandevis långt när det gällde jämställdhetsfrågor på en övergripande nivå. Medan många andra branscher brottades med mer uppenbara former av diskriminering och sexuella trakasserier, var försäkringsbranschens utmaning snarare att diskrimineringen tog sig mer subtila uttryck som är svåra fånga upp. Och så är det fortfarande, menar Hilma. Det farligaste i det läget är att slå sig till ro och låta isberget växa underifrån.

- Vi måste till exempel inse att vi inte är i mål för att vi har lika stor andel kvinnor som män på en arbetsplats eller i ett visst yrke. Om vi tror det så skjuter vi oss själva i foten. Då riskerar gamla stereotypa föreställningar få leva vidare. Det är viktigt att vi är medvetna om att vi faktiskt gör skillnad på folk och folk, oftast utan illa avsikt, och att vi därför ständigt måste jobba med våra fördomar.

Hon fortsätter:

-I dag är nästan hälften av branschens chefer kvinnor. Men ändå tjänar kvinnorna mindre än männen trots att de har samma krav på sig och lika lång anställningstid. Och det här är inte för att någon anser att en kvinna ska ha mindre i lön. Det är för att vi bär på omedvetna och förutfattade meningar om kvinnor och män i olika roller. Det här är inte unikt för vår bransch. Det finns flera studier och undersökningar som visar att trots att kvinnor har både längre utbildning och bättre betyg så får de betydligt mindre ingångslön än sina manliga studiekamrater och att den löneskillnad ofta håller i sig under hela karriären.

Metoo lyfte frågan om sexuella trakasserier, men ökade samtidigt medvetenheten och öppnade upp för samtal om andra typer av övertramp och nedlåtande attityder. Hilma påtalar att en schysst och inkluderande försäkringsbransch inte enbart handlar om jämställdhet mellan kön.

-Nu behöver samtalet fortsätta också om sådant som rör andra diskrimineringsgrunder, till exempel etnicitet, religion och sexuell läggning. Ingen ska behöva gå till jobbet med en oro för att drabbas av personliga påhopp eller klumpiga skämt.