EN BRANSCH DÄR ALLA GES MÖJLIGHET ATT VÄXA OCH MÅ BRA

På vårens kongress blev jag omvald som ordförande för Forena. Det känns både ärofyllt och roligt.

 

Det finns så många spännande och viktiga frågor för Forena att arbeta med framöver.

Forena vill att försäkringsbranschen ska vara en bransch där alla medarbetare ges möjlighet att växa och må bra. På central nivå har vi startat ett arbete tillsammans med arbetsgivarorganisationen FAO att få fram ett nytt arbetsmiljöavtal. Arbetsmiljön är en av de viktigaste frågorna för våra medlemmar. Att parterna nu tar gemensamt ansvar för att modernisera avtalet känns därför mycket bra. Vi har också en överenskommelse om att se över medbestämmandeavtalet framöver.

Annat viktigt att arbeta vidare med och intensifiera är jämställdhetsfrågor i branschen. På många sätt är försäkringsbranschen en inkluderande bransch. Till exempel har jämställdheten nått långt, vilket bland annat syns i chefsleden. Förbundet får sällan frågor som rör diskriminering. Företagen är i dag mer medvetna i sina rekryteringsprocesser. Men MeToo-rörelsen i Sverige visade dock att ingen bransch är helt förskonad och även i försäkringsbranschen uppmärksammades fall av kränkande särbehandling. Även om lönegapet mellan kvinnor och män minskar, så har kvinnor fortfarande lägre lön än män överlag.

Vi ska bli en trovärdig röst när det gäller jämställdhet i branschen, precis som vi har lyckats med när det gäller pensioner och andra socialförsäkringsfrågor.

Vi behöver också följa hur utredningens om att reformera Lagen om anställningsskydd tas emot. Förslagen som presenterades i våras ser inte bra ut. Om de genomförs riskerar det att skapa en obalans mellan arbetstagare och arbetsgivare. Men jag är personligen ändå hoppfull inför parternas förhandlingar om ett eget förslag. Det är kloka människor som sitter i dessa förhandlingarna och det här är verkligen än möjlighet att skapa en bred lösning mellan arbetsmarknadens parter som kan hålla länge, och ge stabilitet. 

Efter en annorlunda vår närmar sig nu semestern för de flesta av oss, och därmed förhoppningsvis tid för återhämtning och trevligheter. Jag vill önska er alla en skön sommar!