Hoppa till huvudinnehållet

Covid-19 - det här ska du tänka på

Covid-19 sprids fortfarande i samhället. Nya restriktioner har kommit och det är många medlemmar som funderar kring vad som gäller på jobbet.

Sjuk tecknad man

Du ska i första hand kontakta din arbetsgivare med dina frågor och din oro, men här har vi samlat svar på några vanliga frågor.

Eftersom läget förändras kontinuerligt bör vi alla hålla oss uppdaterade om utvecklingen via www.krisinformation.se, www.regeringen.se/uds-reseinformation samt www.folkhalsomyndigheten.se.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länkarna ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Vad innebär regeringens senaste skärpning av restriktionerna?

Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Men budskapet innebär inget förbud mot att arbetsgivare fortsätter att beordra anställda till arbetsplatsen. 

Kan jag jobba hemma – trots att jag vanligtvis inte gör det?

Det är arbetsgivaren som genom sin rätt att leda och fördela bestämmer var du ska utföra arbete. Säger arbetsgivaren att du ska arbeta hemifrån ska du göra det trotts att du normalt sett inte gör det. Om du inte kan utföra vissa uppgifter ska du meddela din chef det. Din uppgift är att stå till arbetsgivarens förfogande. Som det är nu uppmanar Regeringen till att alla som kan arbetar hemma. Om det är du som vill arbeta hemma så bör du ställa den frågan till din arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som beslutar var du får arbeta. Arbetsgivaren har dock skyldighet att hålla dig säker och minska risken för smitta.

Mina barns skola stänger - jag kan inte arbeta. Vad gäller? 

Medarbetaren behöver styrka frånvaroorsaken, och kan få ledigt från arbetet utan lön. Det kanske går att lösa med att den anställde kan utföra arbete hemifrån del av dag, eller om detta inte går, komma överens om att den anställde tar ut semester eller kanske arbetar in arbetstiden vid annan tidpunkt. Om VAB kan vara aktuellt ska medarbetaren kontakta Försäkringskassan. Även smittbärarpenning kan vara aktuellt, men kontakta försäkringskassan för den frågan.

VAD HAR JAG FÖR ROLL SOM ARBETSMILJÖOMBUD JUST NU, UNDER PANDEMIN?

Som arbetsmiljöombud ska du bevaka att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter under arbetsmiljölagen. Pandemin förändrar inte det. I rollen som arbetsmiljöombud ingår att bevaka att arbetsgivaren följer lag och föreskrifter. Utifrån kraven i föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren undersöka arbetsmiljön, åtgärda, göra handlingsplaner och följa upp. Arbetsmiljöombuden ska ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel vid risk- och konsekvensanalyser. Du har också möjlighet som arbetstagarrepresentant att, för alla anställda, framföra synpunkter från arbetstagarna. Du har rätt att ta del av handlingar rörande arbetsmiljön, till exempel om arbetsgivaren upprättar en krisplan. Du kan även begära undersökningar av arbetsmiljön, begära åtgärder eller att handlingsplaner upprättas. Som arbetsmiljöombud kan man även påkalla arbetsmiljökommitténs hantering av en arbetsmiljöfråga som behöver hanteras skyndsamt för lösning.

VAD BEHÖVER ARBETSGIVAREN GÖRA MED ANLEDNING AV PANDEMIN?

Med anledning av Corona bör arbetsgivaren göra en risk- och konsekvensanalys, som till exempel inte bara tittar på smittspridning, utan även på psykosociala faktorer som oro, ledning och styrning, hur arbetet organiseras. Om åtgärder inte kan vidtas omedelbart, ska handlingsplan upprättas.

Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder vid risker, kan arbetsmiljöombud begära åtgärd eller undersökning av arbetsmiljön, enligt Arbetsmiljölagens 6 kap. 6 a §. Här är en länk till Arbetsmiljöverket om hur man begär en åtgärd enligt 6:6 a.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.