Hoppa till huvudinnehållet

Brister gör det svårare att jämföra barnförsäkringar

Försäkringsbolagen måste bli tydligare och sakligare i sin marknadsföring och information om barnförsäkringar.

Händer

Det anser Konsumentverket som granskat åtta bolag. Upprinnelsen till granskningen är att myndigheten märkt att föräldrar lever i tron att barnförsäkringarna omfattar mer än vad som faktiskt är fallet.

På det hela taget följer försäkringsbolagen regelverket. Men det finns brister och förbättringsområden, enligt myndigheten. Informationen om begränsningar i försäkringarna är ibland vag. Det gör det svårare för föräldrar att jämföra försäkringar. Exempel på vaga formuleringar i produktfaktabladen är ”vissa diagnoser” eller ”vissa sjukdomar”. När företagen använder så vaga formuleringar tappar faktabladen sin jämförande funktion, resonerar Konsumentverket.

Försäkringarna skiljer sig åt. Olika specifika sjukdomar hanteras olika. Försäkringsbelopp och premiekostnader kan också vara olika. Därför efterlyser Konsumentverket ökad tydlighet och mer pedagogisk information.

De åtta bolagen som granskats har fått information om Konsumentverkets synpunkter. Myndigheten kommer att följa upp granskningen senare under 2020.