Hoppa till huvudinnehållet

Branschsatsningar för klimatomställning

Folksam har antagit mål om att de investeringar som görs ska ha nettonollutsläpp senast år 2050.

Bolaget har också börjat med klimat- och hållbarhetsrapporteringar på kvartalsbasis. Nu uppmanar de andra noterade bolag att också sätta nollutsläppsmål och rapportera om sitt arbete. I en debattartikel skriver Folksams vd, Ylva Wessén, att FNs extrema framtidsscenarier nu ser ut att realiseras och att klimatomställningen behöver snabbas upp.

Folksams analyser visar att det är dubbelt så stor risk att försäkringskunder drabbas av en naturrelaterad skada nu jämfört med för trettio år sedan. För att gå bräschen i klimatomställningen har Folksam investerat mer än 30 miljarder kronor i så kallade gröna obligationer som används till miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt i såväl svenska kommuner och regioner som globalt. Företagets investeringar i klimatomställningen via gröna obligationer är idag 30 gånger större än aktieinnehavet i energisektorn.

Även Skandia satsar på att bidra till omställning. Bolaget skriver i ett pressmeddelande att det sjösätter en klimatfärdplan som ska minska Skandia Livs innehav i fossila bränslen med 75 procent fram till 2025.

-Den globala ekonomin står inför en stor omställning och vår portfölj kommer genom förändringen stå starkare och kunna bidra i klimatomställningen, säger Skandias kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall. Färdplanen innebär också att Skandia gör en storsatsning på hållbara och fossilfria fonder.