Hoppa till huvudinnehållet

Smittspridning fortsatt hot i höst

Sommaren fortsätter men många har kommit tillbaka i arbete efter semestern.

Försäkringsbranschen påbörjar höstterminen ungefär i samma läge som vårterminen avslutades: väldigt många medarbetare fortsätter att arbeta hemifrån på grund av pandemin.

- Vi följer myndigheternas riktlinjer så vi har fortsatt hemarbete för dem som kan. Väldigt mycket har ställts om till digitala möten och det är fortfarande utgångspunkten för att inte belasta kollektivtrafiken och öka smittspridningen, säger Jessica Hjälmered, Presschef på If.

Företaget följer upp hur det fungerar att jobba hemma. I de fall där det finns problem är de anställda alltid välkomna till kontoret.

Läget är likartat på Länsförsäkringar Stockholm som låter de medarbetare som kan arbeta hemifrån hela september ut.

- Men vi tittar på hur vi ska göra från oktober. Vi vill se hur det utvecklas nu när skolorna börjar och arbeta fram våra riktlinjer lite successivt, säger Johanna Herrmann, Pressansvarig på Länsförsäkringar Stockholm.

Arbetsgivare rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att fortsatt tillåta distansarbete, i den mån det går. Arbetsplatser och skolor omfattas formellt inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer, men arbetsgivare bör ändå tänka på att minimera aktiviteter som samlar många personer, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

Det här en tid på året då många verksamheter normalt genomför gruppstärkande aktiviteter och konferenser. Men i år blir det inte mycket av den varan. På If får endast mindre enheter träffas, sådant beslutas från fall till fall, enligt Jessica Hjälmered.

- Men det är i undantagsfall. I möjligaste mån följer vi riktlinjerna, säger hon.

Den lilla frasen ”i den mån det går” betyder att arbetsgivare behöver väga nyttan av obligatorisk fysisk närvaro på exempelvis en kick off eller höstkonferens mot samhällets behov av hejdad smittspridning. I kalkylen behöver även de anställdas oro vägas in, eftersom arbetsmiljölagen också är tillämplig.

Med anledning av Corona ska arbetsgivaren göra en risk- och konsekvensanalys, som inte bara tittar på smittspridning, utan även på psykosociala faktorer som oro, ledning och styrning samt hur arbetet organiseras. Det kan mycket väl vara relevant att särbehandla anställda som är i riskgrupp.

Naturligtvis finns det medarbetare som måste vara på plats. Jessica Hjälmered berättar att nya restriktioner har införts på kontoret så att alla ska kunna känna sig trygga.

- Bara nödvändiga sammanträden hålls och då är det till exempel varannan stol som gäller. Det handlar även om hur man rör sig för att undvika köbildning och trängsel, säger hon.