Hoppa till huvudinnehållet

Kajsa Dahlerus, förhandlingschef Forena

Publicerad

Avtalsstart flyttas fram och ett korttidsavtal är tecknat

I början av mars slöt Forena ett nytt avtal med arbetsgivarorganisationen FAO. Samtidigt beslutades gemensamt att det så kallade märket skulle följas.

Märket beräknades beslutas av industrins parter runt den 1 april 2020. Så blir det dock inte på grund av corona-utbrottet

Med hänsyn till att parterna inom industrin har prolongerat sina avtal till den 1 november med förhandlingsstart den 1 oktober har FAO och Forena beslutat att skjuta på ikraftträdandet av löneavtalet till dess att industrins parter har beslutat ett nytt märke.

- Detta innebär att det inte kommer bli någon lönerevision per den 1 april. Lönerevisionen flyttas fram till dess att märket är beslutat. Dock kan det inte skjutas på längre än till den 31 mars 2021 , då avtalet om löner och allmänna anställningsvillkor löper ut, säger Kajsa Dahlerus, förhandlingschef på Forena.

Dessutom har samma parter (Forena och FAO) tecknat ett kollektivavtal om korttidsarbete med anledning av corona-utbrottet. För att avtalet ska gälla på arbetsplatsen krävs ett lokalt avtal om korttidsarbete. Överenskommelsen bygger på lagstiftningen om korttidsarbete och liknar den som införts i andra branscher. Med stöd av avtalet kan anställda gå ned i tid till 20, 40 eller 60 procent och samtidigt behålla 90 procent av lönen genom att staten står för en stor del av arbetsgivarens lönekostnader.

Avtalet om korttidsarbete gäller till och med 31 december 2020.

- Det är ett helt nödvändigt beslut utifrån den exceptionella situation vi nu befinner oss i. Överenskommelsen innebär att anställda i försäkringsbranschen under en begränsad tid ska kunna gå ner i arbetstid och lön utan att behöva riskera jobben, säger Kajsa Dahlerus.