Hoppa till huvudinnehållet

Catharina Hemmings. Fotograf Petra Berggren

Publicerad

Är sanktionsavgifter försäkringsbara?

Catharina Hemmings jobbar som ansvarsunderwriter på If i Stockholm. Hon är en av Forenas två uppsatsstipendiater i år.

Catharina tog juristexamen 2019 och har sedan tidigare även en civilekonomexamen.

Uppsatsen som Catharina har skrivit utreder huruvida det är möjligt att försäkra sig mot de sanktionsavgifter som hotar verksamheter som bryter mot dataskyddsförordningen GDPR.

Syftet med GDPR är att skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. I avskräckande syfte har EU infört kännbara sanktionsavgifter, upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av ett företags globala årsomsättning.

Kan det vara möjligt att teckna en försäkring som skyddar mot straff om du begår ett brott?
-I doktrin råder det enighet om att sanktioner till följd av brott, såsom böter, inte utgör ett lagligt intresse enligt försäkringsavtalslagen och därmed inte kan försäkras. Vad avser försäkringsbarheten av avgifter till följd av överträdelser av andra regelverk, såsom GDPR, är rättsläget emellertid oklart.

Så vad kommer du fram till. Är sanktionsavgifterna försäkringsbara?
-Jag har kommit fram till att det inte finns något enkelt svar. Det som däremot kan konstateras är att en sådan försäkring kan riskera att strida både mot kravet på lagligt intresse i försäkringsavtalslagen och principen om god försäkringsstandard i försäkringsrörelselagen. Svaret på frågan om sanktionsavgifterna är försäkringsbara enligt svensk rätt har vi dock först när domstolen eller lagstiftaren sagt sitt.

På vilket sätt kan försäkringsbranschen ha nytta av uppsatsen?
-I takt med att ny lagstiftning träder i kraft efterfrågas nya försäkringsprodukter på marknaden. En av de produkter som under senare år särskilt har efterfrågats är en försäkring som erbjuder ekonomisk ersättning för de administrativa sanktioner som ett företag eller myndighet kan åläggas vid överträdelser av GDPR.

Du är själv anställd i försäkringsbranschen, vad jobbar du med?
- Jag arbetar som ansvarsunderwriter på If. Det betyder att jag ansvarar för att våra kunder, i mitt fall små och medelstora företag, får rätt försäkring för sin verksamhet och att de betalar rätt pris. Vidare arbetar jag med att ge våra kunder bra riskrådgivning så att de kan minska sina risker.

Hur kommer det sig att du valde att arbeta i försäkringsbranschen?
-Efter att ha arbetat på advokatbyrå i fyra år med obeståndsrelaterade frågor ville jag pröva på något annat. En vän rekommenderade If så jag sökte en ledig tjänst.

Kan du rekommendera andra att söka sig till branschen?
- Absolut, det är en väldigt dynamisk och spännande bransch och ingen dag är den andra lik. Detta beror främst på att jag i min roll arbetar med företag som har helt skilda verksamheter och därmed helt skilda försäkringsbehov. Är man intresserad av juridik finns det många intressanta avdelningar man kan arbeta på beroende på om man är mer praktiskt eller teoretiskt lagd.

Vad betyder det för dig att få Forenas uppsatsstipendium?
- Jag blev såklart väldigt stolt och glad! Den här uppsatsen har jag kämpat med många tidiga morgnar och sena kvällar parallellt med mitt heltidsarbete på If.

Stipendiet är på 12 500 kronor. Vad ska du göra för pengarna?
- Jag och min sambo Fredrik, som är sjökapten, spenderar mycket av vår lediga tid i Stockholms skärgård. Tanken är att stipendiepengarna ska gå till en rad utbildningar som jag planerar att gå under kommande år för att känna mig tryggare vid framförandet av vår båt. Bland annat planerar jag att ta kustskepparintyg, radarintyg och SRC/VHF-certifikat.