Hoppa till huvudinnehållet

Svensk försäkring efterlyser tydliga regler

Svensk Försäkring anser i ett remissyttrande att lagstiftaren bättre måste belysa hur vissa lagregler mot penningtvätt ska tolkas för försäkringsföretag.

Rickard Sobocki

Rickard Sobocki, jurist Svensk Försäkring

Penningtvättsregelverket gäller för många olika slags företag. Dessa företag har också att förhålla sig till annan reglering som gäller i deras verksamhet. EU-kommissionen har i en promemoria ifrågasatt hur EU-reglerna om penningtvätt har genomförts i Sverige.

Svensk Försäkring anser i ett remissyttrande att lagstiftaren bättre måste belysa hur vissa lagregler mot penningtvätt ska tolkas för försäkringsföretag.

- Vi välkomnar ambitionen att förbättra penningtvättsregelverket. Tydliga regler är grundläggande för verksamhetsutövarnas arbete med att bekämpa penningtvätt och terrorism, säger Rickard Sobocki, jurist på Svensk Försäkring.

Penningtvättsregelverket är omfattande och lämnar utrymme för tolkningar generellt. Mot den bakgrunden har Svensk Försäkring tillsammans med andra branschorganisationer inom den finansiella sektorn bildat Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt). Simpt arbetar med att ta fram vägledning för hur försäkringsföretag och andra företag inom den finansiella sektorn i praktiken ska tolka och tillämpa dessa regler.