Hoppa till huvudinnehållet

Stora skillnader i statligt stöd till barn som förlorat en förälder

En ny rapport från Forena visar att det kan skilja upp till cirka 5 400 kronor per månad mellan den högsta och lägsta nivån på efterlevandeskydd till barn.

Förälder med barn

- Syftet med efterlevandeskyddet till barn är att skydda barnet mot fattigdom. Att staten då väljer att ge vissa barn ett betydligt högre belopp än andra är svårt att förstå, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på fackförbundet Forena.

5 800 barn förlorade en eller båda sina föräldrar förra året.För dessa barn finns två former av statligt efterlevandeskydd: Barnpension som baseras på den bortgångna förälderns antagna inkomstpension, och efterlevandestöd till barn som betalas ut om barnpensionen är låg eller saknas helt.

Eftersom efterlevandeskyddet är kopplad till förälderns inkomst kan skillnaden bli stor. Det innebära att ersättningen kan skifta mellan 6 923 till 1 550 kronor i månaden.

- Varken underhållsstöd, barnbidrag eller studiestöd kopplas till förälderns inkomst. Det borde det ligga i statens intresse att garantera ett likvärdigt försörjningsstöd för barn även när en förälder går bort, säger Håkan Svärdman.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet idag uppmanar Forena regeringen att utreda möjligheten att avveckla dagens barnpension och istället ersätta den med ett förstärkt efterlevandestöd för barn som är lika för alla.

Forenas granskning av efterlevandeskyddet ingår i rapporten Ökad trygghet för barn och föräldrar som presenteras idag. Rapporten i sin helhet finns att läsa här.