Hoppa till huvudinnehållet

Skadeförsäkringspremierna ökar stadigt

Premieinkomsterna till skadeförsäkring har ökat med drygt 3 procent jämfört med för ett år sedan. Det visar Svensk Försäkrings marknadsstatistik.

- Det senaste året har företags- och fastighetsförsäkringar växt starkast med en ökning på knappt 7 procent, motsvarande nästan 1,2 miljarder kronor, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring. Dessa försäkringar står för omkring en fjärdedel av skadeförsäkringsmarknaden.

Det största produktområdet inom skadeförsäkring är trafik- och motorfordonsförsäkringar. Premieinkomsterna till dessa försäkringar ökade med drygt 1 procent under det senaste året, motsvarande 0,4 miljarder kronor.

Produktområdena hem- och villaförsäkringar och sjuk- och olycksfallsförsäkringar ökade med omkring 5 procent vardera, motsvarande 0,9 miljarder respektive 0,5 miljarder kronor.

Resterande försäkringar utgörs av bland annat djurförsäkringar och produktförsäkringar, inkomstförsäkringar och avgångsbidragsförsäkringar, med mera.