Hoppa till huvudinnehållet

Kundnöjdheten inom branschen ökar

Försäkringsbranschen kanske uppfattas som trist och byråkratisk, men faktum är att man genomgående får riktigt höga betyg av sina kunder.

Johan Parmler

Johan parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex

Det säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex i en kommentar till företagets årliga undersökning som presenterades i förrgår. Jämfört med till exempel bankerna ligger försäkringsbranschen klart högre och flera aktörer har indexnivåer över 75 som vittnar om mycket goda kundrelationer. Man lyckas alltså förmedla viktiga värden som trygghet, stabilitet och god service.

Bland både privat- och företagskunder inom sakförsäkring kommer Länsförsäkringar högst i årets ranking. För segmentet fordonsförsäkring delas toppnoteringen med Svedea.

Samtliga försäkringssegment som ingår i mätningen får förbättrade betyg. De försäkringstagare som alltid varit kund hos ett och samma bolag är de mest nöjda, enligt Johan Parmler. Här skiljer sig försäkringsbranschen positivt från både bank- och telekomsektorn, där de kunder som stannar länge hos samma bolag blir allt mindre nöjda ju längre tiden går. 

Under de senaste åren har kundupplevelsen av försäkringsbranschens produkter blivit bättre. Det handlar om att kunderna förstår villkoren, att informationen är tydlig och att kunderna upplever att de har den produkt eller tjänst som passar den enskilda kunden. Den här delen av kundupplevelsen är av mer rationell karaktär. Utmaningen framåt handlar mer om att bygga emotionell nöjdhet, säger Johan Parmler.

I undersökningen är det också tydligt att kunderna ställer allt högre krav på att enkelt kunna både anmäla och följa hanteringen av ärendet digitalt. Denna transparens kan förbättras och här ser SKI  framtida branschutmaningar.