Hoppa till huvudinnehållet

Forena vill att SKL inför riktlinjer för likvärdig skolbarnsförsäkring

Forenas kartläggning visar att 35 av 290 kommuner har valt bort att försäkra sina grundskolelever på fritiden.

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena

Nu föreslår Forena att SKL ska inför nationella riktlinjer för en likvärdig skolbarnsförsäkring.

 - Barns försäkringsskydd ska inte avgöras av vilken kommun man bor i. Det är hög tid att införa nationella riktlinjer för en likvärdig skolbarnsförsäkring, en uppgift SKL borde axla, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på försäkringsfacket Forena.

En intervjuundersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av Forena visar att förslaget om likvärdig skolbarnsförsäkring har starkt stöd hos Sveriges föräldrar. 9 av 10 föräldrar i undersökningen vill att kommunerna ska ha en lagstadgad skyldighet att teckna skolbarnförsäkringar som ger ett likvärdigt skydd oavsett i vilken kommun man bor.

- Att få en ny lag på plats tar tid. Det snabbaste alternativet är att SKL samlar Sveriges kommuner kring gemensamma riktlinjer. Riktlinjerna bör utgå från att skolbarnsförsäkringen gäller dygnet runt eftersom fritiden är den mest olycksdrabbade tidpunkten i barns liv, säger Håkan Svärdman.

Forenas kartläggning visar att ett oförsäkrat barn som råkar ut för en skada som gör att barnet förlorar sin framtida arbetsförmåga får endast den lägsta ersättningen från Försäkringskassan. I år uppgår ersättningen till 12 920 kronor per månad efter skatt, vilket är strax under fattigdomsgränsen i Sverige. Med en skolbarnsförsäkring som gäller på fritiden kan en kompletterande ersättning för ekonomisk invaliditet utbetalas, som vanligtvis ligger på drygt 1,4 miljoner kronor. Det höjer den sammantagna ersättningen till 14 920 kronor per månad under de följande 60 åren.

Om kartläggningen

Kartläggningen av kommunernas skolbarnförsäkring är genomförd av Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på Forena. Intervjuundersökningen är genomförd av undersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av Forena, och omfattar ett representativt urval av föräldrar med barn under 18 år. Sammantaget intervjuades 858 personer under perioden 22 maj - 5 juni 2019.

Kartläggningen och intervjuundersökningen ingår i Forenas nya rapport Vem försäkrar barnen? som publicerades i juni 2019. Hela rapporten finns att läsa här.

En debattartikel om Forenas förslag publicerades i Dagens Arena idag