Hoppa till huvudinnehållet

Gör privat pensionssparande förmånligt för alla

I takt med att de allmänna pensionerna sjunker ökar behovet av privat pensionssparande. Men idag saknar 90 procent möjlighet till skattegynnat pensionssparande.

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena

- Sedan avdragsrätten slopades har privat pensionssparande blivit en exklusivitet för företagare och höginkomsttagare. Det är ohållbart. Alla som av olika anledningar riskerar att få låg pension måste ha rimliga möjligheter att själva ”spara i kapp”, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på försäkringsfacket Forena.

Idag släpps tredje delen av Forenas pensionspolitiska program Pensionsreform 2024, som behandlar privat pensionssparande. Programmet innehåller tre reformförslag för att modernisera det privata pensionssparandet, så att fler får möjlighet att spara. Istället för återinföra avdragsrätten för privat pensionssparande vill Forena bland annat pröva en modell med matchat sparande där staten matchar individens sparinsats till en viss del.

- Vi uppmanar regeringen att utreda möjligheten att införa matchat pensionssparande. Det har prövats i en rad andra länder där det varit en uppskattad sparmodell. Troligen eftersom det är enkelt att förstå och har en omedelbar belöningseffekt, säger Håkan Svärdman.

Forenas pensionspolitiska program är skrivet av förbundets samhällspolitiska chef Håkan Svärdman. Programmet består av tre delar som behandlar allmän pension, tjänstepension respektive privat pensionssparande, varav den tredje och sista delen släpps idag.

Programmet i sin helhet finns att läsa här

För att fler ska kunna höja pensionen genom privat pensionssparande vill Forena att regeringen utreder följande reformförslag: 

1. Gör privat pensionssparande gynnsamt för alla – inte bara höginkomsttagare 

Istället för återinföra avdragsrätten för privat pensionssparande vill Forena pröva en modell med matchat sparande.Det innebär att staten matchar individens sparinsats till en viss del. Om man exempelvis har ett månadssparande på 1 000 kronor bidrar staten med ett matchningsbidrag som motsvarar 30 procent av sparbeloppet, vilket i detta fall blir 300 kronor. På ett år blir det sammanlagda beloppet 15 600 kronor, exklusive eventuell värdeökning. 

2. Individuell insättning till premie- och tjänstepension, kopplat till skattereduktion

Flera länder tillåter individuell insättning till tjänstepensionen. En motsvarande möjlighet i Sverige skulle öppna upp för ett utvidgat privat pensionssparande inom ramen för premie- och tjänstepensionssystemen, som är bekant och enkelt för individen.

3. Slopa reavinstskatten för pensionärer som sätter av en del av försäljningsvinsten från sin bostad i en livränteförsäkring

Många äldre har bott läge i sin villa eller bostadsrätt och kan därmed antas få betala en avsevärd summa i reavinstskatt om de säljer sin bostad. Därför är det inte förvånande att äldre väljer att bo kvar och istället låter dödsboet betala reavinstskatten. Därmed frigörs inte heller något kapital som skulle kunna användas för den egna försörjningen. För att så ska bli fallet måste villkoren för reavinstskatten ändras så att fler uppmuntras att sälja sin bostad för att förstärka sin försörjning. Det skulle exempelvis kunna ske genom en skattebefrielse under förutsättning att en del av försäljningsvinsten används för att köpa en livränteförsäkring som utbetalas under en minimitid på exempelvis fem eller högst tio år beroende på försäkringstagarens ålder.