Hoppa till huvudinnehållet

"Det vore bra med ett forum för föräldralediga"

Hallå Michaela Andersson, du jobbar i försäkringsbranschen och har nyligen gått på föräldraledighet. Vilket är ditt yrke?

Michaela Andersson med sin yngsta dotter

Michaela Andersson med sin yngsta dotter

- Jag jobbar som Försäkringsmedicinsk riskbedömare på Folksam i Stockholm, det vill säga jag handlägger de ärenden där en kund ansökt om en personförsäkring men svarar avvikande i sin hälsodeklaration.

Har ditt jobb som riskbedömare gett dig några insikter som har varit värdefulla i ditt föräldraskap?

- Ja! Framförallt föräldrarna som söker barnförsäkring har gjort mig till en ödmjukare person både på jobbet och privat. Många gånger har jag tänkt på något ärende jag handlagt och kramat mina barn lite extra.

Du har ju ett barn till sedan tidigare. Hur funkar balansen mellan jobb och privatliv? Kan du koppla bort jobbet eller kollar du mejlen dagligen?

- Jag kollar mejlen lite då och då. Det känns bra att hänga med i vad som händer. Och jag har en del kontakt med kollegor på min avdelning och på övriga Folksam. Under den ganska korta perioden jag jobbade mellan mina föräldraledigheter arbetade jag 75% både på kontoret och hemifrån, och då fungerade det fint. För mig var det helt nödvändigt att gå ner i arbetstid och jag är så glad att vi har den möjligheten!

Skulle du rekommendera dina barn att jobba i försäkringsbranschen?

- Absolut, det är en bra bransch! Jag hoppas och tror att den dagen mina döttrar kommer ut i arbetslivet har vi kommit längre i jämställdhetsfrågorna, att det är en självklarhet att de har samma möjligheter, samma förutsättningar och lika lön som sina manliga kollegor.

Finns det något som du tycker att försäkringsbranschen kunde bli bättre på för att underlätta för föräldralediga?

- Det vore bra med ett forum för föräldralediga inom branschen, ett ytterligare sätt att nätverka med kollegor som befinner sig i samma fas i arbetslivet.

Slutligen, har du försäkrat dina barn?

- Självklart! Båda mina döttrar är försäkrade i bilen på väg hem från BB.

”Föräldralediga ska behandlas som om de var i arbete”

Mattias Lahti Davidsson

Mattias Lahti Davidsson, rådgivare Forena

Mattias Lahti Davidsson, rådgivare på Forena, berättar att frågor om föräldraledighet är ett ständigt närvarande ämne i rådgivningen:

- Vi får frågor om föräldraledighet ganska ofta och de handlar antingen om hur regelverket fungerar och vilka rättigheter man har eller så vill medlemmen veta hur stor ersättning man får, då en del extra pengar betalas ut genom kollektivavtalet, utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan.

- Det är bra att komma ihåg att arbetstagarens rätt till föräldraledighet är väldigt stark, så man ska stå på sig, säger Mattias Lahti Davidsson. Så länge man anmäler ledigheten tillräckligt långt i förväg bestämmer den anställde både ledighetens omfattning och förläggning. Tänk också på att föräldralediga inte får missgynnas lönemässigt under ledigheten. De ska behandlas som om de var i arbete.

- Nyligen hade vi ett fall där arbetsgivaren ansåg att medlemmens önskemål om ledighet utgjorde en störning för hela schemaläggningen. Arbetsgivaren kan enligt lagen säga nej till ansökningar om de medför ”påtaglig störning” för verksamheten. Men Arbetsdomstolens krav är höga för att arbetsgivaren ska kunna hävda något sådant. I princip ska arbetsgivaren kunna visa att den förgäves gjort sitt yttersta för att hitta en vikarie för att den ska kunna påvisa påtaglig störning. I det här fallet hade arbetsgivaren inte ens övervägt att ta in arbetskraft utifrån, avslutar Mattias Lahti Davidsson.