Hoppa till huvudinnehållet

Behåll semesterlugnet!

Att vara ledig i längre perioder är viktigt för vårt välmående eftersom vi inte alltid hinner få återhämtning i vardagen.

Christian Sundin, arbetsmiljöexpert

Att komma tillbaka till jobbet efter semestern kan kännas tungt, men misströsta inte – det finns många tips på sånt som kan göra det lite lättare.

- Den största fällan är att vi har för höga förväntningar på oss själva när vi kommer tillbaka till jobbet efter semestern, säger Christian Sundin, arbetsmiljöexpert på Forena. Många av oss tror att vi ska vara lika effektiva som innan, men hjärnan har anpassat sig till ett lugnare tempo och behöver värmas upp. Därför ska man se första veckan som en uppvärmning. Ett annat tips är att prioritera, så undviker man känslan av att allt måste göras på samma gång.

För många resulterar det ”mobila arbetslivet” i att gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Många kollar jobbmejlen och svarar i jobbmobilen under semestern. Vad händer med återhämtningen då?

- Det mobila arbetslivet har många fördelar, men det ställer också högre krav på både individen och arbetsgivaren att vara överens om graden av tillgänglighet och förväntansbilden på tillgänglighet.

Återhämtningen är viktig för att hjärnan ska få möjlighet att släppa tankarna på arbete och uppdrag, men också för att vi ska kunna vara produktiva under den arbetande tiden och att inte negativ stress ska uppstå. Möjlighet till återhämtning är en god investering för att kunna göra goda arbetsprestationer över tid och att finna arbetsglädje. Det vinner både verksamheten och individen på, anser Christian Sundin.

Enligt lag har arbetsgivaren ansvaret för arbetsmiljön. Lagen säger också att arbetsgivare och anställda ska samverka i arbetsmiljöarbetet. De anställdas representant i det arbetet är arbetsmiljöombudet. Kan vem som helst på en arbetsplats bli arbetsmiljöombud?

- Ja, vem som helst som intresserar sig för sin arbetsmiljö och är intresserad av att samverka i dessa frågor kan bli arbetsmiljöombud. Man ska anmäla detta till sin lokala fackliga organisation och till arbetsgivaren. Arbetsmiljöområdet omfattar både den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala, säger Christian Sundin.

Är återhämtning verkligen en facklig fråga?

- Som part i den Svenska modellen är det i allra högsta grad en facklig fråga, utifrån samverkansperspektivet. Arbetsmiljölagen säger också att parterna ska vara överens om hur arbetsmiljöarbetet läggs upp och att lagar och föreskrifter följs. En del av detta är att arbetsgivaren ska säkerställa att arbetsbelastningen inte är för hög över tid, samt möjligheten till återhämtning, säger Christian.

Har du sett en övervikt på återhämtningsproblem i försäkringsbranschen?

- Forena har fått signaler om att återhämtning bland anställda i försäkringsbranschen ibland inte hinns med, men om det förekommer mer i försäkringsbranschen jämfört med andra branscher kan jag inte svara på. Jag skulle vilja säga att problemet finns i samhället i stort, säger Christian och fortsätter; det är viktigt att fundera på vad som skapar återhämtning, det är inte bara något som sker på vår fritid och kan vara olika saker för olika individer. Finns det möjlighet till kortare stunder av återhämtning under arbetsdagen? Hur uppbokad är min fritid? och så vidare. Men Arbetsmiljölagen ställer också krav på ledare och chefer att säkerställa att verksamhetsleda på ett sådant sätt att det finns utrymme för återhämtning.

Christian, vill du avslutningsvis ge oss dina tre bästa tips på hur vi behåller lugnet efter semestern?

- Mjukstarta, prioritera och var snäll mot dig själv!

Säkerställ att du har några dagar utan många möten. Ge dig tid att beta av administrativt arbete, som mejl och ge dig tid att prioritera ditt arbete kommande veckor. Kanske har det gjorts en plan för detta innan semestern (görs med fördel tillsammans med din chef, då är båda överens om förväntningarna inför starten) Och det viktigaste av allt - Låt hjärnan vara lite semesterskön efter ledigheten och varva upp i en lagom takt!