Hoppa till huvudinnehållet

Strejk i Norge – berörs du?

Norska Finansförbundet, som organiserar både försäkrings- och bankanställda, har varslat om strejk på torsdag den 31 maj.

Du som är medlem i FTF och arbetar på ett försäkringsbolag som har verksamhet i Norge har rätt att hålla dig neutral i en eventuell konflikt. Det betyder att du har rätt att inte utföra arbete som skulle gjorts av norska kollegor.

Vad innebär norska Finansforbundets strejkvarsel för dig som medlem i FTF?

1) Förbud mot stridsåtgärd

Du som är medlem i FTF omfattas inte av norska Finansforbundets strejkvarsel, och ska alltså inte delta i några stridsåtgärder. De flesta FTF-medlemmar jobbar på företag som är anslutna till FAO, Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation. Mellan FTF och FAO råder fredsplikt. Det innebär att det är förbjudet att vidta stridsåtgärder (till exempel att strejka) under tiden som FTFs och FAOs kollektivavtal löper.

2) Rätt att vara neutral

En del av FTFs medlemmar arbetar på företag som även har verksamhet i Norge. Tillhör du den här gruppen har du rätt att hålla dig neutral under konflikten. Att vara neutral i en konflikt kan till exempel innebära att inte ta över och utföra arbete som skulle utförts av dem som är uttagna i konflikt. Att ställa sig neutral i en konflikt som inte berör det egna avtalet räknas inte som en stridsåtgärd, utan en individuell rätt du har som medlem. Neutraliteten kan åberopas i de situationer där det går att göra en direkt koppling mellan till exempel en förändring i arbetet och den norska konflikten. Du ska alltså jobba på som vanligt, med samma arbetsuppgifter och på samma sätt.

Du som jobbar på ett företag, som också har verksamhet i Norge, bör därför ställa dig följande frågor:

  • Har du beordrats att utföra nya arbetsuppgifter som du inte tidigare utfört?
  • Har dessa arbetsuppgifter tillkommit för att de överflyttats till Sverige på grund av strejken i Norge?

Om du svarar ja på dessa frågor – kontakta någon av de förtroendevalda FTF-representanterna på ditt jobb, för rådgivning kring om det är troligt att du har arbetsuppgifter som är konfliktsmittade. Därefter behöver du eller den förtroendevalda prata med er arbetsgivare för att diskutera om arbetsuppgifterna ska utföras.

Bakgrund till konflikten

Sedan en tid tillbaka har Norska Finansforbundet förhandlat med de norska arbetsgivarna om ett nytt kollektivavtal. Parterna har inte lyckats komma överens, och är oense om både lönefrågor och arbetstidsfrågor. Finansforbundet har därför varslat om strejk. Om inte de pågående medlingsförhandlingarna lyckas, bryter strejken ut den 31 maj kl 08:00.