OM EN MÅNAD TRÄDER GDPR I KRAFT

Snart är det dags för den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som börjar gälla från och med 25 maj 2018.

FTF arbetar just nu med att säkerställa att förbundets hantering av våra medlemmars personuppgifter uppfyller de nya lagkraven.

GDPR är en lag som gäller för att organisationer, företag eller myndigheter som hanterar personuppgifter. Den nya lagen GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL). GDPR införs för att harmonisera lagstiftningen inom EU och för att säkerställa individens integritet.

VARFÖR ÄR GDPR VIKTIGT FÖR FTF?

Vi vill följa lagen och skydda våra medlemmars integritet. Medlemskap i fackförbund är en känslig uppgift enligt GDPR, vilket ställer extra höga krav på oss att hantera informationen rätt. Andra känsliga uppgifter är ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning, uppgifter om hälsa som till exempel kost och allergier.

VAD ÄR EN PERSON­UPP­GIFT?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt går att koppla till en individ, till exempel namn eller personnummer. Men personuppgifter är också information som medlemsnummer, mobilnummer, foton, IP-nummer och e-postadress.

För dig som är förtroendevald i FTF har vi sammanställt en FAQ om GDPR.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring GDPR eller FTFs hantering av dina personuppgifter: dataskydd(a)ftf.se, du kan också hitta mer information på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se.