Hoppa till huvudinnehållet

Andreas Westerius, kanslichef FTF

Publicerad

FTF avslutar delägarskap i tidningen Finansliv

FTF avslutar nu delägarskapet i Finansliv och påbörjar en utredning om hur medlemskommunikationen kan stärkas ytterligare för att få förbundet att växa.

Finansförbundet, som tillsammans med FTF har varit delägare i FInansliv, kommer fortsätta ge ut tidningen.

- Kongressen 2016 gav oss det viktiga uppdraget att få förbundet att växa. Det behöver vi göra för att värna den fackliga styrkan på lång sikt. Därför utreder vi nu hur medlemskommunikationen kan stärkas ytterligare. Vi ser fram emot att berätta om resultatet under hösten, säger Andreas Westerius, kanslichef på FTF.

Finansliv är en oberoende branschtidning som samägs av FTF och Finansförbundet. När förbunden startade tidningen 2010 var ambitionen att Finansliv skulle säljas till hela finansbranschen. Idag distribueras den dock endast till medlemmar i FTF och Finansförbundet.

- Vi är stolta över den tidning vi gjort tillsammans med Finansförbundet och Finanslivs redaktion. Nu har det blivit dags att undersöka hur FTFs kommunikation kan spegla arbetslivet för våra medlemmar i försäkringsbranschen på ett ännu tydligare sätt, säger Andreas Westerius.

Under tiden som utredningen pågår kommer Finansliv fortsätta ges ut till FTFs medlemmar. Från och med den 1 januari 2019 är avsikten att Journalisten AB, som ger ut Journalistförbundets medlemstidning, ska ta över hela produktionen av Finansliv. Journalisten tar då även över befintlig personal på Finansliv.