Hoppa till huvudinnehållet

Välkommet besked angående finansskatten

Regeringen har meddelat att man inte kommer att gå vidare med ett förslag på skatt på Finansiell verksamhet enligt den modell som utredaren har tagit fram.

Utredningens förslag har fått omfattande kritik från de flesta remissinstanser. FTF anmärkte bland annat på de stora negativa effekter förslaget skulle ha på pensioner och att tusentals jobb inom försäkringsbranschen hotades. Den goda täckning med lokala, ofta ömsesidiga, försäkringsbolag runt om i landet såg vi också som särskilt negativt – man ska inte straffas för att man har en affärsmodell som bygger på lokal närvaro och bra kundservice.

Beskedet om att regeringen inte går vidare med ett lagförslag baserat på utredningens förslag presenterades i DN Debatt i lördags och på regeringskansliet hölls en pressträff där finansministern och finansmarknadsministern berättade hur man nu avser att gå vidare.


Utredningens förslag träffar för brett och utanför banksektorn säger regeringen och det är välkommet.
Under de diskussioner som har förts efter att utredningens förslag blev känt har FTF fört fram att försäkringsbolag har helt andra mekanismer än banker. En bank förmedlar medel från dem som har tillgångar men inte behöver använda dem just nu, till dem som har behov av att använda medel nu men inte har dem.
Försäkringar handlar istället om att fördela risk för ekonomiska påfrestningar vid oförutsedda händelser på flera eller om ett långsiktigt sparande till en själv eller för anställda för planerade händelser som t ex pension och tjänstepension.

Här kan du läsa om fem skäl till att försäkringar inte borde omfattas av en eventuell finansskatt.
Att regeringen nu specifikt säger att det inte är avsikten att ömsesidiga livbolag ska omfattas av en eventuell skatt i framtiden är väldigt positivt och jag hoppas att det löftet kommer att utökas till försäkring över huvud taget.

I samband med FTFs remissvar på utredningens förslag meddelade vi tillsammans med TCO och Finansförbundet att om en extra skatt skulle läggas på banksektorn så borde basen för en sådan skatt utgöras av samma underlag som ligger till grund för resolutionsavgiften.

Nu meddelar regeringen att man kommer att påbörja arbetet med att ta fram ett nytt förslag på en bankskatt. Det är möjligt att man då utforskar det spår som TCO, Finansförbundet och FTF lagt fram. Jag hoppas verkligen att man håller sig borta från spåret att lägga en extraskatt på personal. Det är lika fel oavsett vilken bransch det berör.

Regeringen presenterade i lördags också att man inom kort kommer att skicka ut ett förslag om att höja resolutionsavgiften på remiss. Det är alltså ingen skatt detta handlar om och de medel som kommer in kommer att fonderas och användas vid kommande bankkriser. Banksektorn i Sverige har ökat i storlek eftersom Nordea nu är en svensk bank med filialer i övriga länder. Det betyder att risken ökar för Sverige. Å andra sidan kommer också Nordeas avgift till resolutionsfonden att öka.
Detaljerna i förslaget publicerades under måndagen och vi ska nu titta på detaljerna i det förslaget.

När regeringen nu arbetar vidare med en bankskatt, som enligt Finansministern kan komma att presenteras före, men knappast träda i kraft före valet 2018, önskar jag att partierna kan hitta en lösning som är politiskt stabil. Samtliga riksdagspartier har föreslagit ökade skatteintäkter från finanssektorn i allmänhet och banksektorn i synnerhet under flera år. Alliansen har exempelvis varit inne på att ta bort möjlighet för momsgrupper.
Företagsskatteutredningen föreslog en skatt på banker samt en förändring av ränteavdragen vid efterställda lån. Den senare delen är genomförd sedan årsskiftet och beräknas generera ca 1,7mdr i ökade skatteintäkter från banker och försäkringsbolag under 2017.

Försäkringsbranschen står liksom övriga delar av finanssektorn inför stora förändringar i det digitaliserade samhället. Affärsmodeller och inte minst arbetssätt kommer att förändras – i huvudsak på ett positivt sätt både för anställda och kunder. Det är inte hjälpsamt med politisk spretighet inför denna förändringsresa. Branschen skulle istället behöva tydlighet om spelregler och förutsättningar på det politiska planet, det är försäkringsbranschen värd!

Jimmy Johnsson, strategisk rådgivare, FTF