Hoppa till huvudinnehållet

5 anledningar att inte inkludera försäkring i finansskatten

Idag löper remisstiden ut för den statliga utredning som föreslår att en särskild skatt på 15 %.

Den särskilda skatten läggs på lönekostnader hos företag som säljer finansiella tjänster och försäkringar. Regeringen säger sig vilja komma åt storbankernas övervinster, men genom att inkludera försäkring straffar skatten istället anställda, pensionärer och låginkomsttagare. FTF – facket för försäkring och finans listar 5 anledningar att inte inkludera försäkring i finansskatten:

1) Försäkring är inte bank
Kapitalet i försäkringsbranschen förvaltas i huvudsak av kundägda bolag som drivs enligt ömsesidiga principer. Ett sådant bolag kan till skillnad från en bank inte kompensera de ökade kostnaderna finansskatten innebär genom att ta ut mindre vinster. Dessutom är risken liten att försäkringar överkonsumeras på samma sätt som t ex generösa bostadslån.

2) Jobben hotas
Istället för att komma åt övervinster blir det de anställda som får ta smällen. I praktiken innebär finansskatten en ökning av arbetsgivaravgiften med mer än 50 % . Chockhöjda personalkostnader betyder som bekant färre jobb och sämre löneutveckling för dem som får behålla jobbet. När det blir dyrare att anställa i Sverige flyttar också många tjänster utomlands. Hårdast drabbas försäkringsbolag på mindre orter där kundserviceavdelningar ofta är en stor och viktig arbetsgivare.

3) Sämre kundservice
När kundservicejobben blir färre drabbas också servicekvalitén. Försäkringstjänstemän är experter på att möta människor i svåra situationer. Det är inte lätt att formulera sig eftertänksamt och exakt när huset precis har brunnit ned, eller ens partner är svårt skadad i en bilolycka. Att få tala med en person som förstår och föreslår lösningar är viktigt.

4) Otryggheten ökar med dyrare försäkringar
I Sverige har behovet av försäkringar som komplement till det skydd som garanteras via socialförsäkringssystemet ökat. Införs finansskatten kommer priset höjas på bland annat personriskförsäkring som kan vara helt avgörande om olyckan är framme. Om människor med små marginaler tvingas välja bort försäkringar försätter finansskatten redan utsatta grupper i ökad otrygghet.

5) Lägre pensioner
Tanken är att alla aktörer i finanssektorn ska omfattas av den nya skatten. Det betyder att både tjänstepensionsföretag och AP-fonderna ska betala extra skatt. Resultatet blir minskade pensioner för dagens och morgondagens pensionärer. Detta är särskilt oroande eftersom pensionerna redan nu krymper och kommer bli betydligt lägre än många räknar med.

Om en särskild skatt för finansiell sektor ändå ska införas föreslår vi istället en skatt på bankernas totala skulder. En skattesats på 0,05 % av avgiftsunderlaget skulle generera cirka 4 miljarder kronor. En sådan skatt kan utformas på samma sätt och bas som de stabiliseringsavgifter som redan finns för banksystemet. Därför skulle den vara betydligt lättare att införa eftersom infrastrukturen redan är på plats.