Hoppa till huvudinnehållet

140 jobb försvinner från Trygg-Hansa i Växjö

Idag meddelade Trygg-Hansa att man kommer flytta kundserviceverksamheten från Växjö till Malmö.

Ca 140 anställda erbjuds nya jobb i Malmö, men för den som inte kan flytta med blir konsekvensen uppsägning på grund av arbetsbrist. Försäkringsbranschens fackförbund FTF är på plats i Växjö för att stötta berörda medlemmar.

- FTFs viktigaste uppgift är att stötta våra medlemmar. Vi kommer kontakta alla medlemmar i Växjö och berätta om vilket konkret stöd de kan få av oss för att snabbt hitta ett nytt jobb, säger Elisabeth Sandblom, ordförande i Trygg-Hansas FTF-förening.

I praktiken innebär flytten att Trygg-Hansa lägger ner större delen av verksamheten i Växjö, medan kundserviceavdelningen i Malmö nära fördubblas i storlek. Planen är att flytten ska vara genomförd till sommaren 2018.

- FTF ser framförallt två stora risker som vi påpekat för arbetsgivaren. För det första riskerar Trygg-Hansa ett stort kompetenstapp. På Växjö-kontoret arbetar många erfarna rådgivare och de flesta kommer troligen inte ha möjlighet att flytta med. För det andra kommer arbetsbelastningen för nuvarande anställda i Malmö att höjas markant när de på kort tid ska lära upp väldigt många nya kollegor, säger Elisabeth Sandblom.

Genom att samla kundserviceverksamheten på en ort hoppas Trygg-Hansa kunna jobba mer enhetligt. Tidigare i år flyttade Trygg-Hansa även ett hundratal tjänster från Sundsvall till Malmö.

- Vårt kollektivavtal ger ett bra stöd för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Bland annat via ett omställningsprogram där man får hjälp genom hela jobbsökningsprocessen. Av de som förlorade sina jobb när Trygg-Hansa flyttade från Sundsvall hade ca 70 procent en ny anställning inom fyra månader, säger Elisabeth Sandblom.