Hoppa till huvudinnehållet

”Regeringen vill sänka pensionerna”

Idag överlämnades utredningen om skatt på finanssektorn till finansminister Magdalena Andersson.

Skatten kommer att vara 15% på lönesumman, utöver de sociala avgifter som redan finns. FTF – facket för försäkring och finans, varnar för skadliga konsekvenser, så som kunder utan försäkringsskydd.

- Konsekvenserna av en sådan skatt är direkt skadliga, för både medborgare och samhälle, säger Anders Johansson, ordförande FTF. Alla extra kostnader som påförs pensioner (både tjänste- och individuella pensionsförsäkringar), liv-, barn-, olycksfalls-, bil- och inte minst hemförsäkringar kommer att vältras över på slutkonsumenten, det vill säga kunderna. Både i form av högre premier och sämre service. Med dyrare försäkringar kommer också fler konsumenter att avstå från försäkringsskydd.

- Dessutom riskerar kunderna att drabbas dubbelt. Försäkringsbolagen behöver nyttja banktjänster för att kunna bedriva verksamheten. Det betyder i sin tur ökade kostnader också för det som betalas med lägre pension och färre som har råd med rätt försäkringsskydd. Detta i sin tur leder till större otrygghet och på sikt även ökad belastning på de offentliga finanserna. Vidare är detta en orättvis pålaga för en sektor, då skatten inte kommer att kunna kvittas mot någonting annat, såsom moms kan behandlas.

- I praktiken är det en extra arbetsgivaravgift vi talar om och den kommer att bekostas med högre priser och färre anställda, det vill säga jobb hotas. Och det är inte jobben i Stockholm som riskerar att outsourcas till låglöneländer – det är jobben i landsorterna. Det här är inget annat än ett korkat förslag, som finansministern borde kasta i papperskorgen, säger Anders Johansson.

För ytterligare information kontakta Annis Prhat, pressansvarig FTF, 070-240 95 96.