Hoppa till huvudinnehållet

Nytt avtal dröjer

Den 31 mars löper kollektivavtalet mellan FTF och Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation, FAO, ut. Att det finns nytt avtal då är i princip uteslutet.

- Vi behöver vänta in de stora avtalsområdena, som förhandlar om frågor som är viktiga för oss, förklarar FTFs förbundsordförande Anders Johansson.

Det är inte bara FTFs kollektivavtal som går ut den 31 mars, utan väldigt många andra kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. Totalt berörs tre miljoner anställda av de avtal som löper ut då.

De två stora frågor som det förhandlas om just nu på andra avtalsområden och som har betydelse för FTF är dels nivån på löneökningarna, dels så kallad flexpension.

På svensk arbetsmarknad har det länge funnits ensamsyn att det är industrin som ska ”sätta märket” för löneökningarna i de centrala kollektivavtalen. Löneökningarna där fungerar som riktmärke för samtliga områden på svensk arbetsmarknad.

De fackförbund som förhandlar om ”märket” är IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, GS och Livsmedelsarbetarförbundet. De har yrkat på löneökningar på 2,8 procent, medan Industriarbetsgivarna tycker att utrymmet för löneökningar är i princip obefintligt.

FTF och FAO har sedan tidigare en överenskommelse om att följa det så kallade märket, vilket innebär att den avtalsförhandlingen behöver väntas in.

- Vi tycker att kravet på 2,8 procent i löneökningar är ett rimligt, hållbart och väl avvägt krav, säger Anders Johansson.

Den andra frågan som det förhandlas om, och som har stor betydelse för FTF, är så kallad flexpension. Där har fackförbunden Unionen och Sveriges ingenjörer börjat förbereda sig på en konflikt med arbetsgivarorganisationen Almega.

Ett av FTFs viktigaste yrkanden i avtalsrörelsen är att flexibiliteten i slutet av arbetslivet måste öka – till exempel genom en möjlighet att gå ner i arbetstid. FTF anser också att mer pengar måste avsättas till tjänstepensionen.

- Jag tror inte att FAO kan tänka sig att teckna ett avtal med oss kring högre pensionsavsättningar medan förhandlingar om det pågår på ett annat stort område på arbetsmarknaden - där det till och med lutar åt att det kan bli konflikt.

Men FTF och FAO sitter inte bara och väntar in att parterna på de stora avtalsområdena ska komma överens, utan träffas regelbundet och diskuterar andra yrkanden som parterna lagt fram. Bland annat jobbar man med att hitta förbättringar i det omställningsstöd som anställda kan ges vid uppsägningar på grund arbetsbrist.