Hoppa till huvudinnehållet

Löneavtal för Folksamanställda klart

FTF och arbetsgivarorganisationen KFO kom igår eftermiddag, den 21 juni, överens om ett nytt ettårigt löneavtal för anställda inom Folksam.

- Jag är glad att avtalet blev klart före sommaren så att vi kan komma igång med lönedialogerna efter semestrarna, säger FTFs förbundsordförande Anders Johansson.

Avtalet innebär att löneutrymmet för FTF-medlemmarna ska vara lägst 2,2 procent. Löneökningarna gäller retroaktivt från 1 april 2016.

Vad gäller övriga villkor i kollektivavtalet mellan FTF och KFO kommer förhandlingarna kring dessa att fortsätta efter sommaren. Det gäller bland annat pensionsfrågorna, med höjda avsättningar till tjänstepensionen och en förstärkt möjlighet till deltidsarbete från 62 års ålder.

- De frågorna är komplicerade att lösa och vi hinner inte det före semestrarna, säger Anders Johansson. Men jag ser fram emot att fortsätta förhandlingarna efter sommaren.

Tills ett nytt avtal är på plats är det villkoren i det tidigare avtalet, som löpte ut 31 mars i år, som fortsätter att gälla.

 

Fotnot: FTF förhandlar om kollektivavtal med två arbetsgivarorganisationer, KFO och FAO. Avtalet mellan FTF och FAO blev klart den 16 maj och det gäller för merparten av FTFs medlemmar. Avtalet mellan FTF och KFO berör medlemmar på Folksam och bolag som ägs av Folksam.