Hoppa till huvudinnehållet

Lång och stökig avtalsrörelse att vänta

I torsdags träffades FTF och arbetsgivarorganisationen FAO för att fortsätta förhandlingarna kring ett nytt kollektivavtal. FTFs ordförande Anders Johansson konstaterar att parterna står väldigt långt ifrån varandra på några punkter.

- Allvarligast är FAOs krav på sänkt semestertillägg. Det skulle innebära en lönesänkning på cirka 1 procent för alla anställda i branschen. Vi ställer oss mycket frågande till det kravet och det framförde vi tydligt vid förhandlingstillfället.

- Vi förväntar oss en ovanligt lång och stökig avtalsrörelse, särskilt sedan Svenskt Näringsliv avvisat PTKs invit om ITP-planens premienivåer. Det försvårar FTFs krav om högre premier för tjänstepensionen inom vårt område, säger Anders Johansson.

Även Unionen - och många andra fackförbund - har högre pensionspremier som ett av sina viktigaste krav i årets avtalsrörelse. Dessutom är arbetsgivare och fack rejält oense om nivån på löneökningarna.

Stor del av mötet i torsdags handlade om FTFs omställningsstöd, som inte ansluter till den allmänna modellen på svensk arbetsmarknad. Försäkringsbranschen är inte ansluten till något trygghetsråd.

- Vi tycker att vår modell är bra och ser inga svagheter i den. Den fungerar väl. Dock är vår motpart inte lika nöjd och att inte ha en modell som båda parter är överens om skapar problem på lång sikt, säger Anders Johansson. Därför är vi beredda att titta på konstruktionen och lyssna på vilka problem FAO ser med de villkor vi har avtal om. För FTF är det fortfarande viktigt att våra medlemmar har bra villkor när företagen i vår bransch behöver göra omställningar.