Hoppa till huvudinnehållet

Hur firar du kollektivavtalets dag?

Vet du vad ett kollektivavtal är? Om inte - du är inte ensam! Alltför många människor vet inte vad det är eller innebär.

Det kan bero på att facken inte har informerat tillräckligt eller lyft fördelarna. En stor del av landets anställda känner inte till att årlig löneutveckling, tjänstepension och föräldralön kan ingå i ett kollektivavtal. Många känner inte ens till om deras arbetsplats har omfattas av kollektivavtal.

En snabblektion skulle kunna se ut så här:

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan facket och arbetsgivarna om vilka villkor som ska gälla på en arbetsplats eller i en bransch. I avtalet regleras till exempel arbetstider, övertidsersättning, ob-ersättning och löneökningar. Avtalet kan också innehålla bättre villkor vid uppsägning än vad Lagen om anställningsskydd anger, liksom mer ledighet än semesterlagen eller kortare arbetstid än arbetstidslagen.

Att det är parterna i branschen eller på en arbetsplats som bestämmer villkoren kallas för den svenska modellen.

Alternativet till kollektivavtalsmodellen är lagstiftning som gäller för hela arbetsmarknaden, oavsett bransch, och som bestäms av politiker. Eller inga regler alls. En stor fördel med att anställningsvillkoren huvudsakligen regleras i avtal och inte i lag är just det att villkoren kan anpassas till olika branscher och de förutsättningar som finns där.

Alla arbetsgivare som är anslutna till en arbetsgivarorganisation har kollektivavtal och 90 procent av alla arbetstagare i Sverige täcks av kollektivavtal. Det är mycket bra. Men ännu bättre hade varit om fler, och särskilt unga på väg ut i arbetslivet, kände till avtalet och värdet av det. I dag kan en ung person ta sig igenom hela skolsystemet utan att ha en aning om hur arbetsmarknaden funkar. Om kunskapen om kollektivavtalets värde var större skulle det leda till högre krav på tryggare arbetsplatser.

Alla förtjänar att få veta att de kan påverka sin arbetssituation. Kollektivavtal är det viktigaste medlet för fack och arbetsgivare att tillsammans jobba fram de bästa villkoren för de anställda.

I dag är det kollektivavtalets dag. På FTF firar vi det med tårta. I vår räknesnurra kan du enkelt se hur mycket FTFs kollektivavtal är värt för just dig!