Hoppa till huvudinnehållet

FTF förhandlar fortfarande

Höjda avsättningar till pensioner och möjlighet att gå ner i arbetstid när man närmar sig pensionsåldern är två av FTFs viktigaste frågor i den pågående avtalsrörelsen. I just de här frågorna har Unionen och Sveriges ingenjörer varslat om konflikt. Om de inte kommer överens med arbetsgivarorganisationen Almega i det som de kallar flexpension, tas 10 000 medlemmar i Unionen och Sveriges ingenjörer ut i strejk måndag 18 april klockan 12.

- Vi berörs inte direkt av den konflikten, utan vi sitter fortfarande vid förhandlingsbordet med vår motpart FAO och hoppas komma fram till ett nytt avtal förhandlingsvägen, säger FTFs förhandlingschef Jerry Hedanius.

- Däremot följer vi utvecklingen noga mellan Unionen och Almega, eftersom det som händer där är intressant för oss och innehållet i vårt eget avtal.

Ökade pensionsavsättningar

FTF anser att avsättningarna till tjänstepensionen måste öka, så att medlemmarna får en vettig pension att leva på.

- Min uppfattning nu är att FAO delar den synen, säger Jerry Hedanius.

Men hur större inbetalningar till tjänstepensionen ska finansieras har parterna inte kommit överens om.

- Vi fortsätter att diskutera detta med FAO, liksom möjligheten att kunna gå ner i arbetstid för den som närmar sig pensionsåldern.

Trygghet vid uppsägning

En annan fråga om som varit uppe till diskussion är det så kallade omställningsstödet, som ges till den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.

- Sett till alla våra medlemmar är det väldigt få som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Men när det händer reagerar människor olika. Då måste det finnas ett bra system för att hjälpa medlemmen att få en ny sysselsättning så fort som möjligt. Den som blir av med sitt arbete ska få den hjälp som krävs för att få ett nytt jobb, säger Jerry Hedanius. Att stärka den tryggheten är viktig och vi har tillsammans med FAO tittat på hur en sådan lösning kan se ut.