Hoppa till huvudinnehållet

FTF backar grundläggande rättigheter i Litauen

Idag på World Day of Decent Work uppmärksammar de nordiska och baltiska fackliga centralorganisationerna (NFS) det allvarliga läget i Litauen där ny lagstiftning hotar arbetstagares grundläggande rättigheter.

Den nya lagen som träder i kraft 2017 lever inte upp till FN-organet ILOs kärnkonventioner om föreningsfrihet och rätten att förhandla kollektivt som Litauen ratificerat 1994. Lagstiftningen kommer innebära kraftigt försämrade förutsättningarna för fackföreningarna i Litauen och undergräva hela den sociala dialogen.

På söndag är det parlamentsval i Litauen. NFS och de baltiska centralorganisationerna kräver att den nya lagstiftningen ses över innan den träder i kraft och att mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i Litauen.

#DecentWork #Lithuania