Hoppa till huvudinnehållet

Frågor och svar om flexibel pension

Befolkningen blir allt äldre och samtidigt friskare. Pensionen kommer för många att vara väldigt låg även om man väljer att jobba till 65. Om man får möjlighet att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet tror FTF att fler i framtiden vill jobba längre.

FTF ser olika behov bland våra medlemmar: det finns några som vill gå i pension så tidigt som möjligt, andra vill gå ner i arbetstid ett par år innan pensionen. Och så finns det många som vill jobba längre än till 65. FTF vill därför ge medlemmarna möjlighet till större flexibilitet, att själv få bestämma hur man förlägger sin arbetstid före pensionen, en så kallad flexpensionslösning.

Hallå Anders Johansson, förbundsordförande FTF! Vad är det ni föreslår i avtalsrörelsen 2016?

- Vi vill att våra medlemmar från 61eller 62 års ålder ska ges möjlighet att kunna gå ner i arbetstid om de vill. Vi vill också att tjänstepensionsavsättningarna ska höjas.

 Vad vill FTF med förslaget flexibel pension?

- I dag finns bara en av- och påknapp i slutet av arbetslivet. Antingen jobbar man heltid eller så går man i pension. Punkt. Det vill vi ändra på. Om man får möjlighet att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet tror vi att fler vill jobba längre. Befolkningen blir äldre och friskare och pensionen kommer för många att vara väldigt låg även om man väljer att jobba till 65. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det då viktigt att fler jobbar längre.

Vilka förlorar på en flexibel pensionslösning som ni vill ha?

- Som jag ser det finns det bara vinnare med vår lösning. Det är kostnadsneutralt för arbetsgivarna om de är duktiga på lönesättningsprocessen. De ökade pensionspremierna kommer alla anställda till del. Flexibiliteten i slutet av arbetslivet gör på sikt att människor känner att de har en planeringsmöjlighet för att få ihop en bra lösning som innehåller fritid, rekreation och arbete längre upp i livet. Arbetsgivarna vinner också på flexibiliteten eftersom de mår mycket bättre av att ha anställda som känner att balansen i livet är på topp. 

I vanliga fall är ju FTF emot deltidsarbete – så varför vill ni införa det nu?

- Vi vill inte införa traditionellt deltidsarbete. Den här formen av deltidsarbete med några få år kvar i arbetslivet och där initiativet kommer från arbetstagaren själv (med syftet att orka jobba) tycker vi är bra. Det finns ett stort intresse hos våra medlemmar att i slutet av arbetslivet ha större flexibilitet dvs möjlighet att mer själv få bestämma om sin arbetstid. Det är naturligtvis individuellt om man vill utnyttja möjligheten att gå ner i arbetstid men för oss är det viktigt att kunna erbjuda våra medlemmar möjligheten.

Kan det inte vara svårt för en mindre arbetsgivare att ha anställda som vill jobba deltid?

- Det finns säkert enskilda situationer där det visar sig vara en i princip omöjlig situation att en enskild medarbetare jobbar deltid. Det måste finnas en rimlig avvägning där det inte finns en absolut rättighet till detta. Men det skall vara en bedömning som är rättvis och bygger på fakta.

I längden tror jag att arbetsgivare kommer att se fördelar med det här systemet – många gör det redan nu på idéstadiet.

Finns det inte en risk att folk vill ta ut den här deltiden över sommarmånaderna för att förlänga sin semester och leder inte det till större problem med semesterplaneringen på företagen?

Det vi talar om är ett system där man går in och minskar sin veckoarbetstid inte att man samlar ihop klumpar av lediga dagar och tar ut dem vid ett eller två tillfällen.

Ni driver den här frågan för att människor måste jobba längre i framtiden – hur länge måste man jobba?

- Längre än i dag, om finansieringen ska gå ihop. Jag tror att många människor vill jobba längre i framtiden. Vi blir friskare och friskare och med dagens pensionssystem blir pensionen väldigt låg om man ska sluta jobba vid 65. Hur länge man kommer att vilja jobba är individuellt – det ser vi redan idag. Vi vill skapa möjligheter för människor att jobba så länge de vill. Samhället vinner också på att människor vill och kan jobba längre.

Man har inte rätt att jobba längre än till 67 års ålder enligt lagen om anställningsskydd i dag, vill ni också höja den åldern genom kollektivavtal?

- Det har vi inget emot att göra och det vore onekligen att ta samhällsansvar att höja den åldern. Men den hänger ihop med övriga regler inom socialförsäkringssystemen. Skulle FAO föreslå att höja åldersgränsen så att man fick rätt att stanna i tjänst om man vill det skulle vi vara positiva till det.

Vad har FAO sagt om ert förslag?

- FAO har ännu inte formulerat ett svar. Så vitt jag vet.

Är det inte bättre för medlemmarna att få högre lön nu istället för högre pension sen?

- Nej, det är inte säkert att det är bättre. När vi nu så tydligt ser att framtida pensioner blir mycket lägre än vad som har avsetts så är det vår skyldighet att förhandla för bättre pensioner. Men fortfarande tycker vi att det är lika viktigt med reallöneökningar.

Är det inte bättre att pensionsspara privat?

- Att spara privat är alltid viktigt och det kan man göra i olika former. Dock så är det ingenting som är bättre än ett sparande i tjänstepension.  

Avtalspension gynnar ju bara äldre! På vilket sätt förbättrar ni arbetsvillkoren för de unga som har många år kvar i arbetslivet?

- Jag håller inte med om att det bara gynnar de äldre. Vi hör att våra yngre medlemmar oroar sig för hur länge de ska behöva arbeta för att få en anständig pension. Ju yngre man är desto sämre pension får man som systemet ser ut idag. Det vill vi ändra på.

Hur då? Hur vill ni ändra på det?

- Genom ökade pensionspremier som kommer alla anställda till del. Flexibiliteten i slutet av arbetslivet gör på sikt att människor känner att de har en planeringsmöjlighet för att få ihop en bra lösning som innehåller fritid, rekreation och arbete längre upp i livet.

Varför höja premierna?

- Därför att dagens premier inte räcker.

Om en person har förmånsbaserad pensionsplan. Vad har den personen för glädje av höjda premier? 

- Jo, det kommer också den personen till del, eftersom även förmånsbaserade pensionsplaner innehåller en premiebaserad.

Vet verkligen FTF att medlemmarna efterfrågar mer flexibel pension?

- Ja. Vi har pratat mycket om det här med våra medlemmar så mitt svar är ja.

Varför skulle arbetsgivarna vara intresserade av mer flexibel pension?

- Arbetsgivarna inom försäkringsbranschen har stort behov av att behålla välutbildad och erfaren personal och vi är övertygade om att det här skulle underlätta för dem att behålla sin personal längre.

Är FTFs förslag det samma som Unionens flexpension?

- Nej inte fullt likadant. Vi har tittat på Unionens lösning. Den är tilltalande och den ringar in de problem och utmaningar som vi ser även i vår bransch. Vi är ute efter en lösning där vi hanterar de problem och utmaningar som vi har framför oss. Möjlighet att jobba lite mindre varje vecka i slutet av arbetslivet för att orka jobba lite längre upp i åldern. Samt en höjning av pensionspremierna.

Vi är inte låsta vid på vilket sätt det skall ske utan det vill vi bjuda in arbetsgivarna till att diskutera lösningar på det i vår bransch, precis som vi brukar på svensk arbetsmarknad.