Hoppa till huvudinnehållet

Flexpension träder i kraft januari 2017

Nu träder de nya reglerna (som FTF och arbetsgivarorganisationen FAO har förhandlat fram) i kraft.

Från och med årsskiftet höjs avsättningarna till tjänstepensionen och möjlighet till deltid när man närmar sig pensionsåldern blir verklighet (en så kallad flexpensionslösning).

- Den framtida pensionen riskerar att bli alltför låg för väldigt många och särskilt de unga som nu etablerar sig på arbetsmarknaden, säger Anders Johansson, ordförande FTF. Därför är vi glada över de högre pensionspremierna. I avtalet finns också en förstärkt rätt för den som fyllt 62 år att ansöka om deltidspension, det börjar också gälla från årsskiftet.

- Dessutom är vi och FAO i god tid överens om de allmänna villkor som ska gälla för branschen 1 april 2017 till och med 31 mars 2018. Avtalet innebär förändringar i omställningsersättningen, lönemodellen förblir densamma som tidigare men minimilönerna justeras. Dessutom kommer alla fackliga organisationer från januari 2017 ha samma lönerevisionsperiod på FAO-anslutna bolag, säger Anders Johansson.

FTF förhandlar om kollektivavtal med två arbetsgivarorganisationer, FAO och KFO. Avtalet mellan FTF och FAO gäller för merparten av FTFs medlemmar. Avtalet mellan FTF och KFO berör medlemmar på Folksam och bolag som ägs av Folksam.

 

För mer information kontakta Annis Prhat, pressansvarig FTF, 070-240 95 96

FTF organiserar över 13 000 anställda inom försäkrings- och finansbranschen och har medlemmar inom alla yrkeskategorier, från skadereglerare via kundtjänst till banktjänstemän och jurister. Över 800 av branschens chefer är med i förbundet. FTF är en partipolitisk obunden facklig organisation och en del av TCO.