Hoppa till huvudinnehållet

Avtalet mellan FTF och FAO klart

Efter fyra månader av förhandlingar kom FTF för några timmar sedan överens med Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation, FAO, om ett nytt kollektivavtal.

- Förhandlingarna har tagit långt tid och dessutom varit komplicerade – det här är kanske de största förändringarna i vårt kollektivavtal på tio år, säger FTFs förbundsordförande Anders Johansson.

- Vi har lyckats få igenom våra två stora avtalskrav: högre avsättningar till tjänstepensionen och en förstärkt möjlighet att jobba deltid de sista åren före pensionen.

Ett av FTFs viktigaste mål inför avtalsrörelsen var att höja avsättningarna till tjänstepensionen, eftersom den framtida pensionen riskerar att bli alltför låg för väldigt många – särskilt de unga som nu etablerar sig på arbetsmarknaden. Från och med 2017 byts därför delar av försäkringsbranschens extra höga semestertillägg mot högre avsättningar till tjänstepensionen (den normala nivån på semestertillägg inom kollektivavtal är 0,8 procent, FTF har 1,25 procent).

En annan nyhet är att de extra pensionsavsättningarna gäller från 18 år – i vanliga fall får bara den som fyllt 25 år pensionsavsättningar i FTP1-planen.

Möjlighet till deltid när man närmar sig pensionsåldern var det andra stora avtalskravet från FTFs sida. I det nya avtalet finns en förstärkt rätt för den som fyllt 62 år att ansöka om deltidspension.

Ytterligare nyheter i avtalet är förändringar i omställningsstöd för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet förstärker den uppsagdes rätt att få hjälp att bli sysselsättningsbar, till exempel genom coachstöd, kurser och stöd för att starta eget.

Vad gäller löneökningar tillämpar försäkringsbranschen lokal lönebildning, där den lokala FTF-organisationen och arbetsgivaren träffar avtal om hur lönesättningen ska gå till och hur stort löneutrymmet är. I de fall det inte går att komma överens om ett sådant lokalt löneavtal, finns i det centrala avtalet en ”stödlösning” som reglerar hur lönesättningen ska gå till och att löneutrymmet ska följa det så kallade märket, i år 2,2 procent.

Avtalet är ettårigt och gäller från 1 april 2016 till 31 mars 2017.

Fler förändringar och nyheter i avtalet

Här finns en sammanställning över förändringar och nyheter i kollektivavtalet mellan FTfoch FAO.

Kommentar om det nya avtalet

FTFs ordförande Anders Johansson om det nya avtalet.