Hoppa till huvudinnehållet

Avtalet förlängs tillsvidare

I dag, 31 mars, går kollektivavtalet mellan FTF och Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation, FAO, ut.

Förhandlingar om ett nytt avtal pågår, men eftersom det ännu inte är klart har FTF och FAO kommit överens om att förlänga nuvarande avtal tillsvidare och med en ömsesidig uppsägningstid om sju dagar.

FTF sa upp avtalet med FAO i december förra året och förhandlingar om ett nytt avtal inleddes i januari i år. FTF och FAO har träffats regelbundet sedan dess för förhandlingar. Men det pågår förhandlingar på många andra avtalsområden i frågor som är viktiga för FTF och de förhandlingarna behöver väntas in.

På svensk arbetsmarknad finns det en samsyn att det är industrin som ska ”sätta märket” för löneökningarna i de centrala kollektivavtalen. Löneökningarna där fungerar som riktmärke för samtliga områden på svensk arbetsmarknad. FTF och FAO har sedan tidigare en överenskommelse om att följa det så kallade märket, vilket innebär att den avtalsförhandlingen behöver väntas in.

Troligtvis blir ”märket” klart de närmsta dagarna.

- Så snart ”märket” är klart kan vi snabba upp tempot i våra förhandlingar, säger FTFs förbundsordförande Anders Johansson.